HOW SHOULD HEALTH CARE PROFFESIONALS MANAGE THE TERMINAL CARE PERIOD? A STUDY FROM TURKEY

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 238-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıpta terminal dönem olarak adlandırılan dönem akut ve kronik hastalıklar veya doğrudan yaşa bağlı olarak, haftalar ya da aylar içinde ölümün söz konusu olduğu zamandır. Ölüm öncesi dönemde bireylerde meydana gelen belirgin fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin ölüm öncesi dönemin belirsizliğinin ortadan kaldırılabilmesi ve doğru yönetilmesi açısından incelenmesi önemlidir. Böylelikle hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ölüm öncesi dönemi iyi koşullarda geçirmesi sağlanacak ve sonrasındaki yas dönemi ise hastaya karşı son görevleri yerine getirmiş olmanın verdiği huzurla daha kolay atlatılacaktır. Bu çalışmada ölüm öncesi dönem hastalarının yaşadıkları psikolojik ve davranışsal bazı değişimlerin incelenmesi ve terminal dönemin doğru yönetilmesi amacıyla Türkiye’de beş büyük ilden 600 hasta yakınına ulaşılmıştır. Katılımcılara açık uçlu dört adet soru yöneltilmiş ve elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Bulgulara göre terminal dönem hastalarında en sık görülen psikolojik/ davranışsal değişimlerin suskunluk, içine kapanma, tepkisizlik ve uysallık hali olduğu görülmüştür. Bu durumu etkileyen faktörler göz önüne alınarak, terminal dönem hastalarına bakım veren sağlık çalışanlarına ve hastane yöneticilerine yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The terminal period is the time when death occurs within weeks or months, depending directly on age there or chronic diseases. It is important to understand the significant physiological and psychological changes in individuals in the terminal care period in order to eliminate the uncertainty of the process. In this way, it will be ensured that patients, patient relatives and healthcare professionals spend the terminal period in good conditions, and the mourning period afterwards will be overcome more easily with the peace of fulfilling the last duties towards the patient. In this study 600 people from 5 largest cities from Turkey has been reached to understand and manage the changes that can be observed of the patients during the terminal care period. Four open-ended questions were asked to the participants and the data obtained were analyzed by content analysis. According to the findings the most common psychological and behavioral changes in terminal care patients are silence, withdrawal,unresponsiveness and compliance. Considering the factors affecting this result, various recommendations have been developed for healthcare professionals and hospital administrators.

Keywords