YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR ŞEHİT MEZADI ADLI ÖYKÜSÜNÜN METİNDİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Number of pages: 353-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’nun “Bir Şehit Mezadı” isimli öyküsü, metindilbilimsel bağlamda çözümlenmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmada metindilbilim, metin ve kısa öykü konularında bilgiler verilmiştir. Sonrasında ise öyküde; artgönderimleri, eksiltili yapıları, sıralı düzene bağlı dönüşümleri ve örtük yapıları bulunmuştur. Metindilbilimsel görünümler öykünün içerisinde belirlenmeye çalışılmıştır. Çözümleme çalışmasındaki asıl hedef, metnin ana konusu olmakla beraber bu esas konuyu oluşturan alt konuların tespit edilmesi ve metnin görünen, idrak edilen bölümünün kısacası metinde gizli bulunan ögelerinin açıklanmasıdır.

Keywords

Abstract

In this article we tried to analyse the story “a martyr auction” by Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU in the textual Level. In this study, information was given on textology, text and short story. Then in the story; their arguments, elliptical structures, sequential transformations and latent structures have been found. Textology views were tried to be determined within the story. The main goal of the analysis study is to determine the sub-topics that make up this main subject, as well as the main subject of the text, and to explain the visible and perceived part of the text, in short, the elements that are hidden in the text.

Keywords