ZAÎFÎ’NİN SİYER-İ NEBÎ ADLI ESERİ

Author:

Year-Number: 2021-38
Number of pages: 548-567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Ankara’da Millî Kütüphane’de 06 Mil. Yz. 3824 arşiv numarasıyla Yazmalar Koleksiyonu’nda bulunan Za’îfî Pîr Mehmed bin Evrânos bin Nûreddîn bin el-Fâris’e ait olduğu kayıtlarda ifade edilen Siyer-i Nebi adlı eser ele alınmıştır. Hz. Peygamberin doğumu, ölümü ve yaşamını ele alarak anlatan tür siyer olarak bilinir. Peygamberin savaşlarına ise gazve adı verilir. Biz de çalışmamızın başında öncelikli olarak siyer ve siyer yazıcılığı üzerinde durduk. Bu eser, her ne kadar kütüphanede Siyer-i Nebi adıyla kayıtlara geçmişse de daha çok Hz. Peygamberin hayatında onun emriyle Hz. Ali’nin girdiği savaşları menkıbevi bir tarzda işleyen bir manzume niteliği taşımaktadır. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır; ancak baş ve son taraflarında eksikler vardır. Mevcut hâliyle sekiz farklı gazveyi anlatan sekiz bölümden oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the work named Siyer-i Nebi, which is mentioned in the records belonging to Za'îfî Pîr Mehmed bin Evrânos bin Nûreddîn bin al-Fâris, which is in the Manuscripts Collection with the archive number 06 Mil Yz 3824 in the National Library of Turkey, was analyzed and translated with transcription. The concept which refers to the Prophet Mohammad’s birth, death and life were called as prophetic biography (siyer). The war of the Prophet is called gazve. At the beginning of our study, we focused primarily on writing of prophetic biography and conducted partial research on this subject and added the data we obtained to the study. Although this work is recorded in the library under the name of Siyer-i Nebi, it seems to be an epic poem that deals with the wars Hz. Ali joined by the command of the Prophet Mohammad. The work is written in mesnevi verse, but there are deficiencies in the head and end sides. It currently consists of eight chapters describing eight different events.

Keywords