TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜMÜNE TÜRK SİYASİ KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 606-614
Year-Number: 2021-39

Abstract

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ulus devletlerin çoğalmasıyla Uluslararası İlişkiler’de kültür önemli bir yer kazanmıştır. Özellikle 1990’dan sonra ideolojilerin sebep olduğu düşünülen Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından bitmeyen çatışmalar anlaşmazlıkların temelinin ideolojilerin ötesinde olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Samuel Huntington’ın Medeniyetler Çatışması teziyle kamuoyuna yansıyan bu kültür farklılıkları kısa sürede Uluslararası İlişkiler disiplininin temel varsayımlarından birine dönüşmüştür. Ardından Olivier Roy Medeniyetler Çatışması tezine özellikle Batı’daki İslam kültürüne karşı oluşan önyargılar üzerinden bir reddiye getirmiştir. Tüm bu tartışmalar hali hazırda devam etmekteyken her zaman çatışma halinde olmasalar dahi aralarında belirgin farklılıklar bulunan bu kültür çevrelerinin uluslararası görünümü esasen iç siyasi kültür etrafında şekillenmektedir. Vatandaşlar bu uluslararası görünümlerini demokratik yöntemlerle ilişki kurduğu hükümet aracılığıyla oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla demokratik oy verme davranışlarında kişilerin tercih yöntemleri ve amaçları bir araya geldiğinde Uluslararası İlişkilerin doğasını etkilemektedir. Bu çalışmada Türk seçmeninin oy verme davranışları incelenerek rasyonel tercih modeli özelinde Türk siyasi kültürü değerlendirilecek ve bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası konumuna etkileri irdelenecektir.

Keywords

Abstract

After the Second World War, with the proliferation of nation states, culture has gained an important place in International Relations. Especially after 1990, the endless conflicts after the end of the Cold War, which are thought to be caused by ideologies, revealed the fact that the basis of the conflicts is beyond ideologies. These cultural differences, which were reflected to the public with Samuel Huntington's Clash of Civilizations thesis, soon turned into one of the basic assumptions of the International Relations discipline. Later, Olivier Roy denied the Clash of Civilizations thesis, especially on the basis of prejudices against Islamic culture in the West. While all these discussions are ongoing, even if they are not in conflict, the international view of these cultural circles, which have distinct differences between them, is essentially shaped around the domestic political culture. Citizens form these international views through the government with which they engage in democratic ways. Therefore, when individuals' choice methods and purposes come together in democratic voting behaviors, they affect the nature of International Relations. Turkish voters will be examined in this study of voting behavior in terms of rational choice model will be evaluated by examining the Turkish political culture and its effect on the international position of the Republic of Turkey.

Keywords