“… KARŞIYIM” KONULU SERİGRAFİ BASKI, AFİŞ PROJESİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 682-691
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede; 2016-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Serigrafi dersleri kapmasında dönem projesi olarak üretilen “… Karşıyım” konulu afiş projesi incelenmektedir. Araştırma kapsamında projenin grafik tasarım eğitimi gören öğrencilere katkıları tespit edilirken, öğrencilerin öğrenme yöntemlerini ve proje konusu belirlemede aktif rol oynamaları gibi etkenler değerlendirilmektedir. Aynı zamanda proje sonucunda ortaya çıkan eserler biçim- içerik ilişkisi gibi esaslar esas alınarak incelenmiştir. Çalışmaların üretim biçimi olan serigrafinin kısaca aşamaları ve proje dahilinde tasarlanan posterlere katkıları da bu araştırmanın kapsamında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

In this article, the poster project with the subject "I object to ...", which was produced as a term project between 2016-2018, at Marmara University Faculty of Fine Arts, Graphics Department, Screenprint courses, is being studied. Within the scope of the research, while the contributions of the project to students who receive graphic design education are determined, factors such as students' learning methods and their active role in determining the project subject are evaluated. At the same time, the works that emerged as a result of the project were examined on the basis of the form-content relationship. The brief stages of serigraphy, which is the production method of the works, and its contributions to the posters designed within the project are also included in this research.

Keywords