BİR KAMU KURUMUNDA SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK BOYUTLARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 1005-1014
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sports management is a profession that requires very important qualifications in line with the general goals and principles of sports. One of these qualities and the most important is that he is an example and leader to those under his command and those around him. In this study, the leadership dimensions of sports managers working in a public institution were investigated and examined. The working group of the research consists of the administrators working within the Istanbul Metropolitan Municipality, Spor Istanbul AŞ. There are 114 managers working within the body of Spor İstanbul AŞ on a voluntary basis. Data collection tools used in research; demographic information questionnaire and Self-Leadership Scale developed by Anderson and Prussia (1997) and adapted to Turkish by Tabak, Sığrı and Türköz (2013) were used. The analysis of the data obtained within the scope of the research was carried out in the SPSS 25.0 program. It was determined that the data did not show normal distribution. In this direction, Kruskal Wallis test, one of the nonparametric tests, was used. The analyzes were evaluated at a 95% confidence interval (p <0.05). As a result of the analysis, it was seen that the self-leadership scale results of sports managers were high. In addition, a significant difference was found between the groups according to age, education level and professional experience. In this context, training, seminars, conferences, workshops, etc. for the development of leadership qualities of sports managers. editable; It has been suggested to plan various organizations within the scope of the relevant institutions and organizations.

Spor yöneticiliği, sporun genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çok önemli nitelikler gerektiren bir meslektir. Bu niteliklerden biri ve en önemlisi, emrindeki ve çevresindekilere örnek ve lider olmasıdır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, bir kamu kurumunda görev yapmakta olan spor yöneticilerinin liderlik boyutları araştırılmış ve incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul AŞ bünyesinde çalışmakta olan yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmada gönüllülük esasına bağlı olarak Spor İstanbul AŞ bünyesinde çalışmakta olan 114 yönetici yer almaktadır. Araştırma kullanılan veri toplama araçları; demografik bilgi anketi ve Anderson ve Prussia (1997) tarafından geliştirilen Tabak, Sığrı ve Türköz (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Öz Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi SPSS 25,0 programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Yapılan analizler %95 güven aralığında (p<0,05) değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda spor yöneticilerinin öz liderlik ölçeği sonuçlarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yaş, eğitim durumu ve mesleki tecrübeye göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda spor yöneticilerinin liderlik vasıflarının geliştirilmesine yönelik eğitim, seminer, konferans, atölye çalışması vb. düzenlenebilir; ilgili kurum ve kuruluş kapsamında çeşitli organizasyonlar planlanması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Sports management is a profession that requires very important qualifications in line with the general goals and principles of sports. One of these qualities and the most important is that he is an example and leader to those under his command and those around him. In this study, the leadership dimensions of sports managers working in a public institution were investigated and examined. The working group of the research consists of the administrators working within the Istanbul Metropolitan Municipality, Spor Istanbul AŞ. There are 114 managers working within the body of Spor İstanbul AŞ on a voluntary basis. Data collection tools used in research; demographic information questionnaire and Self-Leadership Scale developed by Anderson and Prussia (1997) and adapted to Turkish by Tabak, Sığrı and Türköz (2013) were used. The analysis of the data obtained within the scope of the research was carried out in the SPSS 25.0 program. It was determined that the data did not show normal distribution. In this direction, Kruskal Wallis test, one of the nonparametric tests, was used. The analyzes were evaluated at a 95% confidence interval (p <0.05). As a result of the analysis, it was seen that the self-leadership scale results of sports managers were high. In addition, a significant difference was found between the groups according to age, education level and professional experience. In this context, training, seminars, conferences, workshops, etc. for the development of leadership qualities of sports managers. editable; It has been suggested to plan various organizations within the scope of the relevant institutions and organizations.

Spor yöneticiliği, sporun genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çok önemli nitelikler gerektiren bir meslektir. Bu niteliklerden biri ve en önemlisi, emrindeki ve çevresindekilere örnek ve lider olmasıdır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, bir kamu kurumunda görev yapmakta olan spor yöneticilerinin liderlik boyutları araştırılmış ve incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul AŞ bünyesinde çalışmakta olan yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmada gönüllülük esasına bağlı olarak Spor İstanbul AŞ bünyesinde çalışmakta olan 114 yönetici yer almaktadır. Araştırma kullanılan veri toplama araçları; demografik bilgi anketi ve Anderson ve Prussia (1997) tarafından geliştirilen Tabak, Sığrı ve Türköz (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Öz Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi SPSS 25,0 programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Yapılan analizler %95 güven aralığında (p<0,05) değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda spor yöneticilerinin öz liderlik ölçeği sonuçlarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yaş, eğitim durumu ve mesleki tecrübeye göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda spor yöneticilerinin liderlik vasıflarının geliştirilmesine yönelik eğitim, seminer, konferans, atölye çalışması vb. düzenlenebilir; ilgili kurum ve kuruluş kapsamında çeşitli organizasyonlar planlanması önerilmiştir.

Keywords