GÜNCEL SANATA PAHA BİÇME YETKİSİNDE MARKA

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 1219-1225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, güncel sanatta sanatçı isminin marka değerinin, sanatçıya verdiği küresel yetki üzerinde durulmuştur. Ayrıca Dünya genelinde oldukça yüksek fiyatlara satışı yapılan bazı sanat eserlerinin sahip oldukları semantik değerlerin, giderek sanatçı markalarının gerisinde kaldıkları, bu marka değerlerinin ise sanat piyasasının desteği ile oluşturulduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal çerçevesi yüksek fiyatlara alıcı bulan bazı eserlerin incelenmesi ile oluşturulmuştur. Yapılan incelemede, literatür taraması ile konunun detaylarının farklı açılardan irdelenmesi sağlanırken, konunun görsel çözümlemelerle örneklendirilmesiyle günümüz sanat piyasasının durumu da somut bir şekilde ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this work, the global authority that the brand value of the artist name in contemporary art gives to the artist is emphasized. It has also been shown that some of the artworks sold at fairly high prices around the world are lagging behind the artist brands, and that these brand values are created by the support of the art market. The theoretical framework of working in this context is formed by examining some works which find buyers at high prices. In the examination, while the details of the subject were examined from different angles with the literature review, The current state of the art market is also discussed concretely

Keywords