THE EFFECT OF A FIRM'S ACCOUNT GROUP WITH THE CODE 18 NAMED PREPAID EXPENSES AND INCOME ACCRUALS FOR THE FOLLOWING PERIOD ON THE MARKET VALUE OF THE FIRM ACCORDING TO IFRS

Author :  

Year-Number: 2021-45
Language : null
Konu :
Number of pages: 1753-1761
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turkey has become prominent among the countries of the world with economic globalization. National and international investors have been allowed to closely monitor the financial position of publicly listed companies in Turkey through Istanbul Stock Exchange (ISE). Nowadays, companies that prepare their financial statements according to international standards have become preferred. Financial statements enable the financial situation of a company in a certain period to be revealed. Investors, loan openers and company owners need data at the same standards in order to compare companies by sector. This has necessitated applying international financial reporting standards in all countries. Investors and creditors have access to reliable, understandable and comparable company information by arranging their financial statements showing their financial and current status in accordance with international standards. In the study, it is aimed "to investigate the effect of a firm's account group of Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period on the market value of the firm according to IFRS". In addition, in the study, the interpretation of the account group named Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period has been made. As a result of the study, it is seen that the expenses for the following period and stock variables of the companies within the scope of the research are in parallel with each other. There is a significant and positive relationship between them. The study indicates that the transition to IFRS has a positive effect on the market value of companies.

Türkiye, küreselleşme ile birlikte ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, Türkiye’deki halka açık şirketlerin finansal durumunu Borsa İstanbul (BİST)’den yakından takip etmektedirler. Günümüzde artık finansal tablolarını uluslararası standartlara göre hazırlayan firmalar tercih edilir hale gelmiştir. Finansal tablolar, şirketin belli bir dönemdeki finansal durumunun gözler önüne serilmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar, kredi açıcılar ve şirket sahipleri, şirketleri sektör anlamda karşılaştırabilmek için aynı standartlardaki verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu da uluslararası finansal raporlama standartlarının tüm ülkeler bazında uygulanmasını gerekli kılmıştır. Şirketler, finansal ve anlık durumunu gösteren finansal tablolarını uluslararası standartlara uygun şekilde düzenleyerek yatırımcı ve kredi açıcıların güvenilir, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şirket bilgilerine ulaşması sağlanmıştır. Çalışmada; “bir firmanın UFRS’ ye göre Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun firmanın piyasa değeri üzerindeki etkisinin araştırılması” amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesap Grubunun yorumlaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamındaki şirketlerin gelecek aylara ait giderler ve hisse senedi değişkenlerinin birbirleri ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Aralarında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yapılan çalışma UFRS’ ye geçişin firmaların piyasa değeri üzerine olumlu etkisini arttırıcı niteliktedir.

Keywords

Abstract

Turkey has become prominent among the countries of the world with economic globalization. National and international investors have been allowed to closely monitor the financial position of publicly listed companies in Turkey through Istanbul Stock Exchange (ISE). Nowadays, companies that prepare their financial statements according to international standards have become preferred. Financial statements enable the financial situation of a company in a certain period to be revealed. Investors, loan openers and company owners need data at the same standards in order to compare companies by sector. This has necessitated applying international financial reporting standards in all countries. Investors and creditors have access to reliable, understandable and comparable company information by arranging their financial statements showing their financial and current status in accordance with international standards. In the study, it is aimed "to investigate the effect of a firm's account group of Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period on the market value of the firm according to IFRS". In addition, in the study, the interpretation of the account group named Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period has been made. As a result of the study, it is seen that the expenses for the following period and stock variables of the companies within the scope of the research are in parallel with each other. There is a significant and positive relationship between them. The study indicates that the transition to IFRS has a positive effect on the market value of companies.

Türkiye, küreselleşme ile birlikte ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, Türkiye’deki halka açık şirketlerin finansal durumunu Borsa İstanbul (BİST)’den yakından takip etmektedirler. Günümüzde artık finansal tablolarını uluslararası standartlara göre hazırlayan firmalar tercih edilir hale gelmiştir. Finansal tablolar, şirketin belli bir dönemdeki finansal durumunun gözler önüne serilmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar, kredi açıcılar ve şirket sahipleri, şirketleri sektör anlamda karşılaştırabilmek için aynı standartlardaki verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu da uluslararası finansal raporlama standartlarının tüm ülkeler bazında uygulanmasını gerekli kılmıştır. Şirketler, finansal ve anlık durumunu gösteren finansal tablolarını uluslararası standartlara uygun şekilde düzenleyerek yatırımcı ve kredi açıcıların güvenilir, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şirket bilgilerine ulaşması sağlanmıştır. Çalışmada; “bir firmanın UFRS’ ye göre Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun firmanın piyasa değeri üzerindeki etkisinin araştırılması” amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesap Grubunun yorumlaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamındaki şirketlerin gelecek aylara ait giderler ve hisse senedi değişkenlerinin birbirleri ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Aralarında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yapılan çalışma UFRS’ ye geçişin firmaların piyasa değeri üzerine olumlu etkisini arttırıcı niteliktedir.

Keywords


 • Akgün, A.İ. (2013) . Effects of international financial reporting standards on financial analysis; A research for

 • Akgün, A.İ. (2013) . Effects of international financial reporting standards on financial analysis; A research for the ISE. Doğuş University Journal, 14(1),10-26.

 • Alkan, G. İ. & Doğan O. (2012Short and long term effects of international financial reporting standards on financial ratios: A research at ISE. Accounting and Finance Journal.

 • Büyükşalvarcı, A. & Uyar, S. (2012). The relationship between financial ratios obtained from financialstatements prepared according to different accounting regulations and companies' stock returns and market values. Accounting and Finance Journal, 25-48.

 • Suadiye, G. (2012). “Value relevance of book value & earnings under the local gaap and ıfrs: evidence from turkey”, Ege Academic Review, 12(3),301- 310.

 • Sultanoğlu, B. (2014). The Effect of Ufrs on the Financial Statements of Companies in Borsa Istanbul:Compliance of Financial Information to Needs and Financial Statement Analysis. Unpublished doctoraldissertation. Başkent University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Ankara.TFRS1, (2018). First-time Adoption of Turkey Financial Reporting Standards (IFRS 1). Accessed on 3November, 2018 from Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority Website: http://kgk.gov.tr/ TFRS_1.pdf.

 • TFRS13, (2019). Fair Value Measurement (TFRS_13). Accessed on 4 April, 2019 from Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority Website: http://kgk.gov.tr/ TFRS_13.pdf.

 • TFRS/EK2, (2019). Draft Chart of Accounts in Compliance with Financial Reporting Standards. Accessed on31 March , 2019 from Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority Website: http://kgk.gov.tr/ TFRS / EK 2.pdf.

 • Türel, A. (2009). “The value relevance of ıfrs: the case of Turkey”, Acta University Danubius economica, 5(1), 119-128.

 • Uyar, U. (2015). The Effect of Financial Reporting Standards on Market Value Explanation Power. Doctoraldissertation. Pamukkale University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Denizli.

 • VUK, (1961). Tax Procedure Law- Legislation Order: 4 Volume: 1 Page: 1037.md.261-268. On April 2019, https://www.mevzuat.gov.tr/ Retrieved from MevzuatMetin / 1.4.213.pdf.

                                                                                                    
 • Article Statistics