THE EFFECT OF A FIRM'S ACCOUNT GROUP WITH THE CODE 18 NAMED PREPAID EXPENSES AND INCOME ACCRUALS FOR THE FOLLOWING PERIOD ON THE MARKET VALUE OF THE FIRM ACCORDING TO IFRS

Author:

Year-Number: 2021-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1753-1761
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turkey has become prominent among the countries of the world with economic globalization. National and international investors have been allowed to closely monitor the financial position of publicly listed companies in Turkey through Istanbul Stock Exchange (ISE). Nowadays, companies that prepare their financial statements according to international standards have become preferred. Financial statements enable the financial situation of a company in a certain period to be revealed. Investors, loan openers and company owners need data at the same standards in order to compare companies by sector. This has necessitated applying international financial reporting standards in all countries. Investors and creditors have access to reliable, understandable and comparable company information by arranging their financial statements showing their financial and current status in accordance with international standards. In the study, it is aimed "to investigate the effect of a firm's account group of Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period on the market value of the firm according to IFRS". In addition, in the study, the interpretation of the account group named Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period has been made. As a result of the study, it is seen that the expenses for the following period and stock variables of the companies within the scope of the research are in parallel with each other. There is a significant and positive relationship between them. The study indicates that the transition to IFRS has a positive effect on the market value of companies.

Türkiye, küreselleşme ile birlikte ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, Türkiye’deki halka açık şirketlerin finansal durumunu Borsa İstanbul (BİST)’den yakından takip etmektedirler. Günümüzde artık finansal tablolarını uluslararası standartlara göre hazırlayan firmalar tercih edilir hale gelmiştir. Finansal tablolar, şirketin belli bir dönemdeki finansal durumunun gözler önüne serilmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar, kredi açıcılar ve şirket sahipleri, şirketleri sektör anlamda karşılaştırabilmek için aynı standartlardaki verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu da uluslararası finansal raporlama standartlarının tüm ülkeler bazında uygulanmasını gerekli kılmıştır. Şirketler, finansal ve anlık durumunu gösteren finansal tablolarını uluslararası standartlara uygun şekilde düzenleyerek yatırımcı ve kredi açıcıların güvenilir, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şirket bilgilerine ulaşması sağlanmıştır. Çalışmada; “bir firmanın UFRS’ ye göre Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun firmanın piyasa değeri üzerindeki etkisinin araştırılması” amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesap Grubunun yorumlaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamındaki şirketlerin gelecek aylara ait giderler ve hisse senedi değişkenlerinin birbirleri ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Aralarında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yapılan çalışma UFRS’ ye geçişin firmaların piyasa değeri üzerine olumlu etkisini arttırıcı niteliktedir.

Keywords

Abstract

Turkey has become prominent among the countries of the world with economic globalization. National and international investors have been allowed to closely monitor the financial position of publicly listed companies in Turkey through Istanbul Stock Exchange (ISE). Nowadays, companies that prepare their financial statements according to international standards have become preferred. Financial statements enable the financial situation of a company in a certain period to be revealed. Investors, loan openers and company owners need data at the same standards in order to compare companies by sector. This has necessitated applying international financial reporting standards in all countries. Investors and creditors have access to reliable, understandable and comparable company information by arranging their financial statements showing their financial and current status in accordance with international standards. In the study, it is aimed "to investigate the effect of a firm's account group of Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period on the market value of the firm according to IFRS". In addition, in the study, the interpretation of the account group named Prepaid Expenses and Income Accruals For The Following Period has been made. As a result of the study, it is seen that the expenses for the following period and stock variables of the companies within the scope of the research are in parallel with each other. There is a significant and positive relationship between them. The study indicates that the transition to IFRS has a positive effect on the market value of companies.

Türkiye, küreselleşme ile birlikte ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, Türkiye’deki halka açık şirketlerin finansal durumunu Borsa İstanbul (BİST)’den yakından takip etmektedirler. Günümüzde artık finansal tablolarını uluslararası standartlara göre hazırlayan firmalar tercih edilir hale gelmiştir. Finansal tablolar, şirketin belli bir dönemdeki finansal durumunun gözler önüne serilmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar, kredi açıcılar ve şirket sahipleri, şirketleri sektör anlamda karşılaştırabilmek için aynı standartlardaki verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu da uluslararası finansal raporlama standartlarının tüm ülkeler bazında uygulanmasını gerekli kılmıştır. Şirketler, finansal ve anlık durumunu gösteren finansal tablolarını uluslararası standartlara uygun şekilde düzenleyerek yatırımcı ve kredi açıcıların güvenilir, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şirket bilgilerine ulaşması sağlanmıştır. Çalışmada; “bir firmanın UFRS’ ye göre Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun firmanın piyasa değeri üzerindeki etkisinin araştırılması” amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesap Grubunun yorumlaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamındaki şirketlerin gelecek aylara ait giderler ve hisse senedi değişkenlerinin birbirleri ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Aralarında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yapılan çalışma UFRS’ ye geçişin firmaların piyasa değeri üzerine olumlu etkisini arttırıcı niteliktedir.

Keywords