İTALYAN SİYASETİNDE DİJİTAL MEDYA DESTEKLİ SIRA DIŞI BİR POPÜLİST PARTİ DENEYİMİ: BEŞ YILDIZ HAREKETİ

Author:

Year-Number: 2021-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2015-2023
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İtalya son dönemde bazı ekonomik ve siyasi sıkıntılardan dolayı yeni siyasi hareketlerin çıkışına şahit olmaktadır. Son dönemde ortaya çıkan bu hareketlerin en güçlüsü Beş Yıldız Hareketi olmuştur. İnterneti çok başarılı kullanan bu hareket özellikle 2018 seçimlerinde en başarılı parti olmuş ve en güçlü hükümet ortağı olmuştur. İtalya’da doğan ve yönetimde bu noktaya gelmeyi başaran böyle bir hareketin hikâyesinden diğer ülkeler açısından da alınması gereken birtakım dersler bulunmaktadır. Bu çalışmayla dijital medyanın güçlenmesiyle beraber ortaya çıkan örnek bir hareket olarak İtalya’daki Beş Yıldız Hareketi incelenmiştir. Böylece bu tarz siyasal hareketlerin ne tür özellikler barındırıp siyasal hayata etki edebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Italy is witnessing the emergence of new political movements due to some economic and political challenges. The most powerful of these movements has been the Five Star Movement. This movement, which used the Internet very intensively, has been the most successful party in the 2018 elections. There are a number of lessons to be learned from the story of such a movement. With this study, the Five Star Movement was examined as an exemplary movement that emerged with the strengthening of digital media. Thus, it has been tried to put forward what kind of features such political movements may have.

Keywords