RESSAM, MEHMET BAŞBUĞ ESERLERİNE DAİR BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2086-2097
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, sanatçı ressam Mehmet Başbuğ’un resimlerindeki, estetik bileşenler temaları ve renk paleti bağlamında eser analizi yapılarak yorumlanıp, yargıda bulunulmuştur. Bu kapsamda, sanatçının seçilen eserleri plastik ve konu olarak açıklanarak, resim üretimleri, literatüre bağlı olarak incelenmiştir. Resim çalışmaları, bir sanatçının sadece estetik kaygılarını değil, aynı zamanda sanatçının duygu dünyasını, birçok farklı unsurlarla resimsel olarak gösterebilir. Resim sanatçılarının ürettiği eserlerdeki kavramların bilinçaltına dair imgeler ve psikolojik tercih ve estetik seçimleri açık ya da örtülü, olarak biçim, simge, renk vb. unsurlarla aktarılabileceği bilinmektedir. Bu bakımdan sanatçı resimleri-eserleri birçok farklı unsuru estetik kavramları bir arada bulundurur. Bu kavramların anlaşılması çabasına girilmesi sayesinde sanatçıya ait imgelem dünyasının izleyenlerde daha fazla farkındalık yaratması mümkün olur. Mehmet Başbuğ’un eserlerinde, somut olarak görünen özgünleşmiş bir yaratıcı bir kurgu vardır. Çalışma tercihleri, tuval üzeri yağlıboya, kağıt üzeri desen vb. gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Kompozisyonları, örüntülü ve üslupsal birliği bulunmaktadır. Sanatçı renk paletinin düşünsel temelli tercih ve kuruluşları ile kendine has bir teknik geliştirmiş ve kişisel resim teorisini eserlerine aktarmayı başarmıştır. Perspektif kullanımları kompozisyonları ile bağlantılı olarak oluşturulmuş, nesne veya figür gölgeleriyle uzatmalar mekana dair sembolik bildirimler yapmaktadır. Bunlardan ilki “an” ikincisi “uzaklık” kavramıdır. Çizimlerinde abartma kullanmadan, geleneksel kültürden esinlenerek yaptığı çalışmalarda resim dili son derece orijinallik göstererek sanatçı duyarlılığını gösteren eserler ortaya çıkartmıştır. Sanatçının kültürel bağları ve kişisel tarihine olan ilgisi resimsel olarak özellikle renk ve konular bakımından ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the themes in the project and the color palette in the paintings of the judicial painter Mehmet Başbuğ will be summarized piece by piece. This production is forward-looking works of open literature and their production as a subject, true to the production of paintings. Paintings can be pictorially appropriate in many different ways, not only the anxieties of a work but also the emotional world of planning. The subconscious milk images of the images in the works of the exhibitions and the preference and use of the images clearly indicate form, symbol, color, etc. known to be transmitted to individuals. This image artist paintings-works bring together a view from a different view. What kind of an effort is made in this game, it is possible to like more in the images in the imagination. In Mehmet Başbuğ's design, there is an original creative fiction that appears concretely. Working preferences are oil on canvas, pattern on paper, etc. consists of the whole. His compositions are patterned and have stylistic unity. The artist has developed a unique technique with the intellectual-based preferences and applications of the color palette. He succeeded in conveying his personal painting design. Upgrades with objects or shapes for use with perspective uses are valid for models branded to the space. The first is the concept of “moment” and the second is the concept of “distance”. The design in his drawings can be created from the culture and removed from the exhibited paintings to plan the final planning of the original drawing. The ties of colors and the collection of colors that are personal are statements about pictorial and related topics.

Keywords