ANTRENÖR LİDERLİĞİ İLE TAKIM PSİKOLOJİK GÜVENLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-46
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2251-2256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir çok sektörde bir takım bağlamında (spor, sağlık hizmetleri vb.) onlarca yıllık araştırma, görevlerini yerine getirmede son derece yetenekli bireylerden oluşan bir topluluğu bir araya getirmenin etkili bir takım oluşturmak için yeterli olmadığını göstermiştir. İyi bir takım geliştirmek için birbirine bağlı bir takım unsurlar vardır. Bunlardan biri lider ve liderin özellikleri iken, diğeri takımı oluşturan dinamiklerdir. Bu dinamiklerden biri olan psikolojik güvenlik, insanların işyeri gibi belirli bir bağlamda kişilerarası risk almanın sonuçlarına ilişkin algılarını tanımlar. Lider olarak antrenörler, sporcuların özgürce iletişim kurabilecekleri ve kişilerarası riskler alabilecekleri (yeni fikirler önermek, hataları kabul etmek, duygularını dile getirmek vb.) daha kaliteli ilişkiler ve psikolojik olarak güvenli takım ortamları yaratma kapasitesine sahiptir. Bu çalışma sporda liderlik ile psikolojik güvenlik arasındaki ilişkiyi nitel olarak gösteren bir çalışmadır. Bu çalışma antrenör liderliği ile psikolojik güvenlik arasındaki bağlantıları anlamayı amaçlamaktadır. Araştırmada belgesel tarama tekniğinden yararlanılmıştır. Bu amaçla önce literatür gözden geçirilmiş, daha sonra elde edilen bulgular tartışılmış ve gelecekteki araştırmalar için yönergeler özetlenmiştir. Antrenör liderliği çerçevesinde konunun incelenmesi bakımından bu çalışmanın ve sonuçlarının alana ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Decades of research in a team context (sports, healthcare, etc.) in many industries has shown that bringing together a community of individuals who are highly skilled in the performance of their duties is not sufficient to form an effective team. There are a number of interconnected elements to develop a good team. While one of them is the leader and the characteristics of the leader, the other is the dynamics that make up the team. One of these dynamics, psychological safety, describes people's perceptions of the consequences of taking interpersonal risks in a particular context, such as the workplace. As leaders, coaches have the capacity to create better quality relationships and psychologically safe team environments where athletes can communicate freely and take interpersonal risks (suggesting new ideas, admitting mistakes, voicing their feelings, etc.). This study is a qualitative study that shows the relationship between leadership in sports and psychological safety. This study aims to understand the links between coach leadership and psychological safety. Documentary scanning technique was used in the research. For this purpose, the literature was reviewed first, then the findings were discussed and guidelines for future research were summarized. It is thought that this study and its results will shed light on the field in terms of examining the subject within the framework of coach leadership.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics