Dîvân-ı Hikmet’in Osmanlı Türkçesine (Lisân-ı Türkî-i Osmânî) Tercümesi Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî

Author:

Year-Number: 2022-48
Number of pages: 27-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hoca Ahmed-i Yesevî’nin “Dîvân-ı Hikmet” adlı eseri “Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî” adıyla el-Hâc Hasan Şükrü Efendi tarafından Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş ve 1327 yılında İstanbul’da Çemberlitaş’ta Tavukpazarı 19 numarada Hürriyet matbaasında basılmıştır. Eserin birden fazla cilt halinde basıldığı anlaşılmaktadır. Birinci cildi teşkîl eden bu eser, seksen beş varaktır. Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî” adlı eser Hicrî 1327’de İstanbul’da Hürriyet matbaasında basılmıştır. Eserin birinci cildi toplam 85 varaktır. Mütercim El-Hâc Hasan Şükrü Efendi, bu eserde toplam 150 hikmetin Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine çevirisini yapmıştır. Bu çalışmada ilgili tercüme üzerinde durulmuş ve tercümeden örnekler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Hodja Ahmed-i Yesevî’s work "Dîvân-i Hikmet" was translated into Ottoman Turkish by al-Hâc Hasan Şükrü Efendi with the name of Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî. The work named “Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî” was printed in the Hürriyet printing house in Istanbul in 1327 Hijri. The first volume of the work has a total of 85 leaves. In this work, translator El-Hâc Hasan Şükrü Efendi translated a total of 150 wisdoms from Chagatai Turkish to Ottoman Turkish. It is understood that the work was published in more than one volume. This work, which makes up the first volume, has eighty-five leaves. In this study, the relevant translation is emphasized and examples from the translation are presented.

Keywords