CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TRABZON’DA ÇARŞAF VE PEÇE YASAĞI

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2500-2507
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte ülkede, o zamana kadar görülenlerle karşılaştırılmayacak derecede sosyal ve kültürel, reformlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, giriştikleri bu modernleşme hareketi içinde, kılık kıyafet meselesine özel bir önem göstermişlerdir. İmparatorluk yıllarına ve eskiye ait giyim kuşam kültürünün değiştirilmesi amacıyla 1925 yılında yasal bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yine bu kapsamda medeni bir başlık olarak kabul edilen şapkanın giyilmesi amacıyla Şapka Kanunu çıkarılmıştır. Erkek kıyafeti ile ilgili yapılan düzenlemelere karşın kadın kıyafeti ile ilgili herhangi bir adım atılmamıştır. Fakat 1935 yılında yapılan CHP Kongresinde kadın kıyafeti, çarşaf ve peçe ile ilgili yapılan tartışmalar neticesinde her hangi bir karar alınmamasına karşın bilhassa taşrada CHP’li belediyeler tarafından çarşaf ve peçenin yasaklanmaya başladığı görülmüştür. Söz konusu yasağın gündeme geldiği yerlerden biri de Trabzon’dur. Bu çalışmada 1935 sonrasında bilhassa Üçüncü Umum Müfettişliğin kurulmasının ardından Trabzon Belediyesi tarafından uygulanmaya çalışılan peçe ve çarşaf yasağı konusu ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

With the proclamation of the Republic on October 29, 1923, social and cultural reforms incomparable with the ones seen before were carried out in the country. The founders of the Republic of Turkey, in this modernization movement, paid special attention to the issue of attire. In 1925, some legal arrangements were made in order to change the clothing culture of the imperial years and the past. Again, in this context, the Hat Law was enacted in order to wear the hat, which is accepted as a civil headgear. Despite the regulations regarding men's clothing, no steps were taken regarding women's clothing. However, in the 1935 CHP Congress, as a result of the discussions about women's clothing, burqa and veils, although no decision was taken, it was observed that the burqa and veil began to be banned by the CHP municipalities, especially in the countryside. Trabzon is one of the places where this ban is on the agenda. In this study, the issue of the veil and burqa ban, which was tried to be implemented by the Trabzon Municipality after the establishment of the Third General Inspectorate in 1935, was discussed.

Keywords