PERFORMANS SANATI BAĞLAMINDA YVES KLEIN, GEORGE MACIUNAS VE MARINA ABROMOVIC’IN ESER ANALİZLERİ

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2206-2211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; Performans sanatının nasıl ortaya çıktığı ve ortaya çıkmasında etkili olan sanatçıların kimler olduğunu araştırmaktır. Aynı zamanda bu sanatın sanatçı, izleyici ve eser arasında ne gibi bir ilişki olduğunu saptamaktır. Performans sanatı ve sanatçıları araştırmanın konusudur. Yves Klein, George Maciunas ve Marina Abromovic gibi sanatçılar araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda adı geçen sanatçılar ve eserleri analiz edilerek karşılştırılmıştır. Aralarındaki ortak noktanın ne olduğuna ilişkin fikirler ileri sürülmüştür.Araştırmanın problemleri şunlardır: Performans sanatı nedir? Performans sanatı nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sanatın gelişmesinde etkili olan sanat hareketleri ve sanatçılar kimlerdir? Yves Klein, George Maciunas ve Marina Abromovic’in ileri sürdüğü fikirlerin ortak noktası nelerdir? Performans sanatı ile süreç ve beden arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu soruların yanıtlanmasıyla birlikte performans sanatının günümüz sanatına etkileri fark edilecektir. Aynı zamanda bedenin nasıl yapıbozuma uğratıldığı ve eklektik bir yapısının nasıl geliştiği araştırma içerisinde değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Aim of the research; It is to investigate how performance art emerged and who were the artists who were influential in its emergence. At the same time, it is to determine what kind of relationship this art has between the artist, the audience and the work. Performance art and artists are the subject of research. Artists such as Yves Klein, George Maciunas and Marina Abramovic constitute the scope and limitations of the research. In this context, the artists and their works were analyzed and compared. Ideas have been put forward about what is the common point between them. The problems of the research are: What is performance art? How did performance art originate? Who are the art movements and artists who are influential in the development of this art? What do the ideas put forward by Yves Klein, George Maciunas, and Marina Abramovic have in common? What is the relationship between performance art and process and body? By answering these questions, the effects of performance art on today's art will be noticed. At the same time, how the body is deconstructed and how an eclectic structure develops is mentioned in the research.

Keywords