MODERN ÖZBEK EDEBİYATININ ANA KAYNAKLARI

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2541-2551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ve edebiyat eserlerini incelerken onların beslendiği kaynakları tespit etmek edebî tasnif çalışmaları bakımından son derece önemlidir. Modern Özbek Edebiyatını ele alan çalışmalarda onun ilham aldığı ana kaynaklara belirli bir tasnif ve tavsif olarak yer veren pek az çalışma mevcuttur. XIX. yüzyılın ikinci yarısını başlangıç olarak kabul edebileceğimiz Modern Özbek Edebiyatının ana kaynaklarını ele alırken bu edebiyata ve kaynaklarına tüm cihetlerden bakmak gerekir. Bu çalışmada, Modern Özbek Edebiyatına genel bakışın bir yansıması olarak onun ana kaynakları, çeşitli temel başlıklar altında toplanmış ve öne çıkan eserler bazında irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

It is extremely important in terms of literary classification studies to figure out the sources that they are fed while examining language and literary works. There are very few studies that give a specific classification and description of the main sources of inspiration in the studies dealing with Modern Uzbek Literature. When considering the main sources of Modern Uzbek Literature, which we can accept as the beginning of the second half of the 19th century, it is necessary to look at this literature with all its aspects. In this study, as a reflection of the general view of Modern Uzbek Literature, its main sources were gathered under various main titles and examined on the basis of prominent works.

Keywords