İznik Tarzı Lachenal Seramikleri

Author:

Year-Number: 2022-51
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-06 14:14:30.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 589-602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinin izlerinin takip edilebildiği en önemli kültürel ürünlerin başında seramik gelmektedir ve aynı zamanda seramik yüzyıllar boyunca kültürlerarası etkileşimin yoğun olarak yaşandığı sanat alanıdır. Osmanlı Döneminde İznik’de üretilen seramikler bünyeleri, dekorlarında kullanılan renkler ve motifler ile büyük beğeni toplamışlardır. İznik seramikleri Avrupa’da 19. yüzyılda ilgi çekmeye devam etmiş ve benzerleri üretilmiştir. Avrupa’da başta Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde Doğu’ya artan ilginin de etkisi ile seramik sanatçıları Doğu seramikleri etkisi ile üretimler yapmışlardır. Bu araştırmada İznik seramiklerine benzer üretim yapmış Edmond Lachanel, Raoul Lachanel ve Jaques Lachanel Seramikleri ele alınmıştır. Lachanel’ler Fransa’da Oryantalizm döneminde doğuya ilgi arttığı zamanlarda İznik seramiklerinden kopyalar üretmişlerdir. Birçok sanat alanına ve seramiğe olan ilgi ve becerileri ile birçok eser ortaya çıkarmışlardır. Araştırmada görseller üzerinden bu eserlerin tasarımları incelenmiş ve benzerleri ile karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Ceramics is one of the most important cultural products in which the traces of human history can be traced, and at the same time, ceramics is an art field where intercultural interaction has been experienced intensely for centuries. The ceramics produced in Iznik during the Ottoman Period were highly appreciated with their structure, colors and motifs used in their decorations. Iznik ceramics continued to attract attention in Europe in the 19th century and similar ones were produced. In Europe, especially in countries such as France, England and Italy, with the effect of increasing interest in the East, ceramic artists made productions with the effect of Eastern ceramics. In this research, Edmond Lachanel, Raoul Lachanel and Jaques Lachanel Ceramics, which produced similar products to Iznik ceramics, were discussed. Lachanels produced copies of Iznik ceramics in France during the Orientalism period when interest in the east increased. They have produced many works with their interest and skills in many fields of art and ceramics. In the research, the designs of these works were examined through the visuals and compared with the similar ones.

Keywords