Türkiye’deki Manda Varlığı ile Süt Üretim Miktarlarındaki Değişimlerin Son Dönemlerinin Analizi

Author:

Year-Number: 2022-51
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-06 14:15:40.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 612-616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin sağlıklı ve kaliteli yaşam sürebilmelerin de en önemli faktör yeterli ve dengeli beslenme olup, süt ve ürünleri önemli miktarda protein ve enerji sağlayan besin maddeleri olarak öne çıkmaktadır. Manda, sütünden, derisinden, etinden, boynuzundan ve iş gücünden faydalanılan, farklı çevresel koşullarda yaşayabilen, düşük kaliteli ve kaba yemleri tüketebilen bir hayvandır. Küresel olarak manda varlığı artar iken, Türkiye’de geçmiş dönemlere göre manda varlığı önemli oranda azalmıştır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de son dönemlerdeki manda varlığı, süt üretimi ve fiyatlarındaki değişimlerin analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda 2002 ile 2021 yılları arasında, yirmi yıllık döneme ait veriler kullanılarak, 2030 yılında kadar olması muhtemel değişimlerin analizleri yapılmış ve regresyon katsayıları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de manda varlığı, sağılan manda sayısı, süt üretim miktarı, hayvan başına verimin ve süt fiyatlarında artışların olması öngörülmektedir. Bu değişimlerin regresyon katsayıları sırasıyla %86,14, %84,55, %87,79, %1,35 ve %98,31 olarak belirlenmiştir. Mandalar, niteliksiz yem tüketebilmeleri, her türlü iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri, doğal, organik ve sağlıklı et ile süt ve süt mamulleri üretimi nedeniyle kırsal alanda önemli bir ekonomik faaliyet alanıdır. Bu amaçla hayvancılık desteklemelerinde verilen dişi/düve manda desteği arttırılmalı, tarımsal yayım faaliyetlerinde manda yetiştiriciliğine daha fazla yer verilmeli ve Türkiye’de çoğunlukla küçük aile işletmeleri tarafından yapılan yetiştiricilik faaliyetleri ilave kamusal politikalarla desteklenmelidir.

Keywords

Abstract

The most important factor for individuals to lead a healthy and quality life is adequate and balanced nutrition, and milk and its products stand out as nutrients that provide a significant amount of protein and energy. Water buffalo is an animal that can be used for its milk, skin, meat, horns, and labor, can live in different environmental conditions, and can consume low quality and roughage. While the presence of water buffaloes has increased globally, the presence of water buffalo has decreased significantly in Turkey compared to previous periods. This research aims to analyze the recent changes in water buffalo existence, milk production, and prices in Turkey. In this context, using the data of the twenty-year period between 2002 and 2021, the possible changes until 2030 were analyzed and the regression coefficients were determined. According to the results obtained, it is predicted that there will be an increase in the presence of water buffalo, the number of milked water buffaloes, the amount of milk production, the yield per animal, and milk prices in Turkey. The regression coefficients of these changes were determined as 86.14%, 84.55%, 87.79%, 1.35%, and 98.31%, respectively. Water buffaloes are an important field of economic activity in rural areas due to their ability to consume unqualified feed, adapt to all kinds of climate and environmental conditions, and produce natural, organic, and healthy meat, milk, and dairy products. For this purpose, water buffalo support given in livestock support should be increased, water buffalo breeding should be given more place in agricultural extension activities, and breeding activities, which are mostly done by small family businesses in Turkey, should be supported with additional public policies.

Keywords