LOJİSTİK KÖYLERİN YÖNETİM ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK KÖYLER

Author:

Year-Number: 2021-35
Number of pages: 68-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin etkisiyle lojistik faaliyetlerde ki artış, uluslararası pazarda rekabet eden işletmeler için ürün ve hizmetlerinin hedef pazar ve tüketicilere doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru fiyatla ulaştırması oldukça önemli bir hal almıştır. Bu konjonktürde tüm lojistik faaliyetlerin bir arada bulunduğu lojistik köyler büyük bir öneme sahiptir. Lojistik köyler, lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan, ülke ekonomilerine ve işletmelerin verimliliğine direkt olarak katkı sağlayan merkezlerdir. İlk olarak Amerika’da kurulmaya başlayan lojistik köyler 1960’lı yıllar itibariyle Avrupa’ya oradan da dünyaya yayılmıştır. Türkiye’de lojistik köylere yönelik çalışmalar 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de kamu ve özel sektör yönetiminde mevcut ve planlanan 27 adet lojistik köy bulunmakta, bunlardan 11 tanesi işletmeye açıktır. İşletmeye açık lojistik köylerin 9 tanesi TCDD tarafından 2 tanesi özel sektör tarafından işletilmektedir. Lojistik köyler, işletmelere daha etkin ve verimli olma, diğer sistemler ile daha koordineli çalışma olanağı sunmasına bağlı olarak ülkeler ve işletmeler açısından oldukça stratejik öneme sahiptir. Bu çalışmada lojistik köy kavramı ele alınmış, lojistik köylerin yönetim özellikleri incelenmiş ve Türkiye’deki lojistik köyler hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

With the effect of globalization, the increase in logistics activities has become very important for businesses competing in the international market to deliver their products and services to the target market and consumers at the right time, in the right amount and at the right price. In this conjuncture, logistics villages, where all logistics activities are together, are of great importance. Logistics villages are centers that enable logistics activities to be carried out effectively and efficiently and directly contribute to the country's economy and the productivity of businesses. Logistics villages, which were first established in America, spread to Europe and then to the world as of the 1960s. Efforts to logistics village in Turkey The Turkish Republic State Railways in 2007 (TCDD) was initiated by. Turkey in the management of existing public and private sector and planned logistics park located in 27 pieces, 11 of them are open to business from them. 9 of the logistics villages that are open to operation are operated by TCDD, and 2 of them are operated by the private sector. Logistics villages have a very strategic importance for countries and businesses, as they offer businesses the opportunity to be more efficient and productive, and to work in a more coordinated manner with other systems. This study dealt with the concept of logistics village, examined the characteristics of the logistics park management and information is given about logistic villages in Turkey.

Keywords