TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN ÇEKİM MODELİ (Gravity Model ) İLE EKONOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 737-745
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın güç dengesinin giderek değiştiğine yönelik görüşler ve raporlar giderek artmaktadır. Bu konudaki raporlardan 2001 tarihli Goldman Sachs raporu BRICs ülkeleri denilen gelişmekte olan ülkelere çekilmiştir. Küresel gelişmelerle birlikte bu ülkeler yeni pozisyonlar alma ve stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye çalışmaktadır. Kapsadığı yüzölçümü, nüfus potansiyeli, yüksek büyüme oranları, teknolojik gelişmişlik ve dış ticaret rakamlarıyla BRICS ülkeleri dünyanın yükselen gücü olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada başarılı ekonomik performanslarıyla dikkatleri üstüne çeken BRICS ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticareti etkileyen etmenler panel veri yöntemi kullanılarak çekim modeli ile ekonometrik olarak araştırılmıştır. Çalışmada; Türkiye’nin BRICS ülkeleriyle olan dış ticaretini ne yönde ve ne kadar etkilediklerini araştırmak için modele HamPet, Tic/GSYİH, Linder, DogYat, DogYatTr değişkenleri ilave edilmiştir. Modelin spesifikasyonu; Ln(Totalexportijt )= (α + ut) + β1ln(GDPit) + β2ln(GDPjt) + β3ln(Distijt) + + β4ln(Linderijt) + β5ln(Hampet) + β6ln(DogYat) + β7ln(DogYatTr) + β8ln(TIC/GDPit) + uit . Sonuçlar test edilip yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Gradually changing. Among the reports on this issue, with the 2001 Goldman Sachs report, attention was drawn to developing countries called BRICs countries. The results were far above even the estimates put forward in the report. With global developments, countries try to take new positions and seize opportunities for strategic cooperation. These countries are described as the rising power of the world with their area, population potential, high growth rates, technological development and foreign trade figures. In this study, the structure of foreign trade between successful economic performance attracted the attention of top BRICS countries and Turkey have been examined. In the study, factors affecting foreign trade with BRICS countries were investigated using panel data method and gravity model. In this study, Turkey's foreign trade is with countries in the BRICS model to investigate how they affect the direction hampet, Trade/GDP, Linder, dogyat, dogyattr variables have beenadded. Specification of the model; Ln(Totalexportijt )= (α + ut) + β1ln(GDPit) + β2ln(GDPjt) + β3ln(Distijt) + + β4ln(Linderijt) + β5ln(Hampet) + β6ln(DogYat) + β7ln(DogYatTr) + β8ln(TIC/GDPit) + uit . Results tested and interpreted

Keywords