COMMODITY-SOURCED PUBLIC SERVICE PLATFORM-BASED COMMODITY INFORMATION REPUTATION ASSESSMENT METHOD IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DESIGN

Author:

Year-Number: 2021-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1709-1720
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This article, which aims to evaluate the problems related to e-commerce transaction issues in the online commerce platform, analyzes the factors affecting the reliability of online transactions. It also introduces a commodity information reputation assessment method based on the community's resource use and the innovative design of the public service platform. In the article, an information reputation evaluation model for commodity trade issues was created by using the innovative design community-sourced public service platform and scoring standards in the index system. Experimental results show that the algorithm is effective and suitable for the current e-commerce reputation assessment system.

Online ticaret platformunda e-ticaret işlem sorunları ile ilgili sorunları değerlendirmeyi amaçlayan bu makale, online işlemlerin güvenilirliğini etkileyen faktörleri analiz etmektedir. Ayrıca, topluluğun kaynak kullanımına ve kamu hizmeti platformunun yenilikçi tasarımına dayalı bir emtia bilgisi itibarı değerlendirme yöntemini de sunar. Bu makalede, yenilikçi tasarım topluluk kaynaklı kamu hizmeti platformu ve endeks sisteminde puanlama standartları kullanılarak emtia ticareti konuları için bir bilgi itibarı değerlendirme modeli oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlar, algoritmanın mevcut e-ticaret itibar değerlendirme sistemi için etkili ve uygun olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

This article, which aims to evaluate the problems related to e-commerce transaction issues in the online commerce platform, analyzes the factors affecting the reliability of online transactions. It also introduces a commodity information reputation assessment method based on the community's resource use and the innovative design of the public service platform. In the article, an information reputation evaluation model for commodity trade issues was created by using the innovative design community-sourced public service platform and scoring standards in the index system. Experimental results show that the algorithm is effective and suitable for the current e-commerce reputation assessment system.

Online ticaret platformunda e-ticaret işlem sorunları ile ilgili sorunları değerlendirmeyi amaçlayan bu makale, online işlemlerin güvenilirliğini etkileyen faktörleri analiz etmektedir. Ayrıca, topluluğun kaynak kullanımına ve kamu hizmeti platformunun yenilikçi tasarımına dayalı bir emtia bilgisi itibarı değerlendirme yöntemini de sunar. Bu makalede, yenilikçi tasarım topluluk kaynaklı kamu hizmeti platformu ve endeks sisteminde puanlama standartları kullanılarak emtia ticareti konuları için bir bilgi itibarı değerlendirme modeli oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlar, algoritmanın mevcut e-ticaret itibar değerlendirme sistemi için etkili ve uygun olduğunu göstermektedir.

Keywords