Ses Konularının Sanal Laboratuvar Yoluyla Öğretilmesinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-51
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-06 14:16:13.0
Language : Türkçe
Konu : Fizik
Number of pages: 555-562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri eğitimi ile ilgili olarak hazırlanan simülasyonlar ve animasyonlar ile bir sanal laboratuvar oluşturarak,  bu sanal laboratuvar ile yapılacak öğretimin, geleneksel laboratuvar yöntemine ve 5E yöntemine göre öğrenci başarısına etkisinin ne derece olduğunu araştırmaktır. Bu amaçla, Konya ili Kulu ilçesi Yavuz Selim İlköğretim Okulunda 21 öğrenci, Cumhuriyet İlköğretim Okulunda 60 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları bu araştırmada rol almıştır. Sekizinci sınıf   “Ses ” ünitesinin kazanımları kontrol gruplarına geleneksel laboratuvar yöntemiyle (L) ve 5E öğretim modeli (G) ile deney grubuna (S) ise bilgisayar ortamında animasyon ve simülasyon kullanılarak kazandırılmıştır.  Araştırmada ön ve son test deseni kullanılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere bir başarı testi uygulanmıştır. Testlerden elde edilen veriler SPSS 15:00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Grupları karşılaştırmak için Anova, “t” testi ve bar analizleri yapılmıştır. Uygulama sonrasında grupların başarı testinden elde edilen verilerin analizlerinden, S grubunun G grubuna ve L grubuna göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to form a virtual laboratory with simulations and animations are related to Science education and investigate to what extent of the effect of the students’ success in this virtual laboratory education according to the traditional laboratory method and 5E method. In this reason the experimental and control group consisting of 60 students in Cumhuriyet Primary School and 21 students in Yavuz Selim Primary School in Kulu district of Konya province took a part in this study. The objects of the unit Voice in 8th grade was gained by traditional laboratory method (L) and 5E instructional method (G) to control group and the experimental group (S) gained these aims in the computer environment with using animations and simulations. Pre-test and post-test experimental design was used in the study. At the beginning and end of the study an achievement test was applied for three groups.  Collected responses from tests were analyzed by using SPSS 15:00 programme. The Anova, “t” test and bar analysis were made to compare the groups. After the application, according to the analysis from the data of the achievement test of the groups; the S group was found to be more successful than the group G and L.

Keywords