Hapishane Romanı “Şarku’l-Mütevassıt” Üzerine Tematik Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2022-51
Number of pages: 617-627
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roman sanatı dokümanlardan oluşmadığı için kişinin veya toplumun yaşadığı travmalar, acı ve işgaller bu tür vasıtasıyla hayal dünyasına hitap edecek şekilde hikâye edilebilmektedir. XVII. Yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan roman türü bu süre zarfında değişim ve gelişim göstererek günümüze değin gelmiştir. Birinci dünya savaşı sonrasında Ortadoğu ülkelerinin yabancılar tarafından işgal edilmesi bu çalışmaları kimi zaman sekteye uğratmış kimi zamanda diğer Ortadoğu ülkelerine ulaşmasına engel olmuştur. Abdurrahman Münif XX. Yüzyıl Modern Arap Edebiyatının önemli temsilcilerinden birisidir. İncelediğimiz Şarku’l-Mütevassıt isimli eserde, demokrasi kavramının olmadığı toplumlarda otoriteye zıt fikirlerin nasıl cezalandırıldığını roman olarak kurgulamıştır. Bununla birlikte romanda, fikirleri sebebiyle mahkûm olanları, hapishaneleri ve otoriter rejimlerin bunlar üzerindeki etkilerini de konu edinmektedir. Yazar edebiyatçı kimliğinin yanı sıra akademisyen, petrol mühendisi ve ekonomisttir. Birçok süreli yayında yazılar kaleme almış ve OPEC bünyesinde danışman olarak da görev yapmıştır. Münif ülkesinin vatandaşlığından çıkartıldıktan sonra kendisini yazmaya adamıştır. Doğuyu ve batıyı tanıyan yazar içinde yaşadığı toplumun güncel sorunlarını Avrupa ile mukayese ederek çözümler aramaktadır.

Keywords

Abstract

Since the art of the novel does not consist of documents, traumas, pain and occupations experienced by the person or society can be told in a way that appeals to the world of imagination through this genre. XVII. The novel genre, which has been used since the 19th century, has survived to the present day by showing changes and developments during this period. The occupation of Middle Eastern countries by foreigners after the First World War sometimes interrupted these efforts and sometimes prevented them from reaching other Middle Eastern countries. Abdurrahman Munif XX. He is one of the important representatives of 19th Century Modern Arabic Literature. In the work named Novel East of The Mediterranean, which we examined, he fictionalized as a novel how ideas contrary to authority are punished in societies where the concept of democracy does not exist. In addition, the novel also deals with those who are convicted for their ideas, their prisons, and the effects of authoritarian regimes on them. In addition to his literary identity, the author is an academician, petroleum engineer and economist. He has written for many periodicals and worked as a consultant for OPEC. After being stripped of his country's citizenship, Munif devoted himself to writing. The author, who knows the east and the west, seeks solutions by comparing the current problems of the society he lives in with Europe.

Keywords