Üretim Ve Pazarlama Kapsamında, Anadolu'nun Lojistik Altyapısı Ve Ticarete Konu Olan Başlıca Sanayi Ürünleri (VIII-X. Yüzyıllar)

Author:

Year-Number: 2022-52
Number of pages: 700-708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu coğrafyası lojistik bakımdan oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Çünkü Anadolu coğrafyası, Afrika'nın kuzeyinde, Avrupa'nın doğusunda ve Asya'nın batısında yer alan konumu ile oldukça stratejik bir noktadadır. Erken Ortaçağ’da Anadolu çoğunlukla Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyetindedir. Bu sebeple Anadolu’nun lojistik altyapısını ve ticarete konu olan başlıca sanayi ürünlerini Bizans İmparatorluğu’nun penceresinden değerlendirmek gerekir. Başka bir ifadeyle Erken Ortaçağ Anadolu’su Bizans’tan ayrı düşünülemez.

Anadolu’da lojistik faaliyetler ve ticaret oldukça hareketlidir. Ancak Anadolu’daki hiçbir kent ticari bakımdan Konstantinopolis’ten ileri bir seviyede değildir. Dünya’nın her yerinden insanlar ticaret yapmak için buraya gelmektedir. Ticari ürünler kapsamında Anadolu’da en çok tarımsal ürünler üretilmektedir. Kırsalda tarım sektörü yaygındır ve kentlerin gıda ihtiyacının çoğu kırsal kesimde üretilen tarım ürünlerinden karşılanmaktadır. Anadolu’da sanayi ürünlerinin çoğu tarım ve hayvancılık sektöründen temin edilen hammadde ile üretilmektedir. Keten ve kenevir gibi endüstriyel bitkiler Anadolu’da mevcuttur. Bununla birlikte ipek, Anadolu ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Bunların dışında metal sanayi, el sanatları ve silah sanayi de Anadolu ticaretine konu olan önemli ürün başlıklarıdır.

Keywords

Abstract

Anatolian geography is home to a great potential in terms of logistics because Anatolian geography is at a very strategic point with its location in the north of Africa, east of Europe, and west of Asia. In the Early Middle Ages, Anatolia was mostly under the rule of the Byzantine Empire. Therefore, it is necessary to evaluate the logistics infrastructure of Anatolia and the main industrial products that are subject to trade from the perspective of the Byzantine Empire. In other words, Early Medieval Anatolia cannot be considered separately from Byzantium.

Logistics activities and trade in Anatolia are quite active. However, no city in Anatolia is commercially more advanced than Constantinople. People from all over the world come here for trade. As commercial products, mostly agricultural products are produced in Anatolia. The agricultural sector is widespread in rural areas and most of the food needs of cities are met from agricultural products produced in rural areas. Most of the industrial products in Anatolia are produced with raw materials obtained from the agriculture and livestock sector. Industrial plants such as flax and hemp are available in Anatolia. However, silk has an important place in Anatolian trade. Apart from these, metal industry, handicrafts and weapon industry are also important product titles that are subject to Anatolian trade.

Keywords