Çocuklar İçin Felsefe ile İlgili Kavramsal Çerçevenin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-54
Number of pages: 896-906
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern eğitim programlarında saf haliyle bilgi edinmenin yanı sıra; bilgileri işleme, yorumlama, kullanma ve diğer alanlara iletme yeteneği de önemli hale gelmiştir. Bilgiyi  kullanmayı öğrenen, günümüz sorunlarına çözüm yaratabilen, eleştirel ve özgürce düşünebilen insanların eğitilmesinin önemi ile düşünme becerilerinin önemi de artmıştır. Çocukların bu becerileri kazanmakta güçlük çekmesi, felsefi ve mantıksal eğitime erken yaşta başlama ihtiyacını göstermektedir Felsefenin sürekli düşünmeyi, soruları, mantık içinde bilgiye sürekli eleştirel bir bakış içermesi, bu ihtiyacı karşılamak için eğitimle bütünleşmek zorunda olan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küçük çocukların okulları sadece bilgilendirildikleri bir yer olarak algılamalarını önlemek için, okulun erken yaşta karşılaştıkları doğal sorunları düşünmek ve çözüm bulmak için bir referans noktası olduğu gösterilmelidir. Çocukları felsefeyle tanıştırmak sadece çocuklar için fayda sağlamaz. Toplum bir bütün olarak sadece toplumsal duruşları nedeniyle iktidara güvenerek değil, aksine kanıtları arayan, eleştiren ve sorgulayan özelliklere sahip olmak ve kendilerine neden olacaktır.

Keywords

Abstract

In addition to acquiring knowledge in its pure form in modern education programs; The ability to process, interpret, use and transmit information to other fields has also become important. The importance of thinking skills has increased with the importance of educating people who can learn to use information, create solutions to today's problems, and think critically and freely. The fact that children have difficulties in acquiring these skills shows the need to start philosophical and logical education at an early age. To prevent young children from perceiving school as a place where they are only informed, the school should be shown as a reference point for thinking and finding solutions to the natural problems they encounter at an early age. Introducing children to philosophy is not just beneficial for children. Society as a whole will not only rely on the power because of their social stance, but on the contrary, have the characteristics of seeking, criticizing and questioning evidence and will cause themselves.

Keywords