Peygamberlik Binasını Tamamlayan Tuğla Rivayetinin Sened ve Metin Tahlili

Author:

Year-Number: 2022-55
Number of pages: 948-965
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Peygamberler, insanlar içinden seçilmiş fakat insanlarda bulunmayan bir donanıma sahip kılınmışlardır. Bundan dolayı peygamberleri insanüstü görmek yanlış olduğu gibi, sıradan bir beşer olarak da görmek doğru değildir. Tarihde insanlara yol göstermiş olan bütün peygamberleri Allah (c.c.) görevlendirmiştir. Bunun tabii sonucu olarak da gönderilen tüm ilahi mesajlar, pek çok yönden birbiriyle benzerlik göstermektedir. Bu çalışma Peygamberlik binasını tamamlayan tuğla hadisi ile ilgili rivayetlerin amel edilebilir olup olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Makalede ilgili rivayetlerin râvileri hakkında değerlendirmelere yer verilmiş, rivayetlerin sıhhat değerlendirilmeleri yapılmış, ayrıca rivayetlerin sened ve metin tetkidi/tenkidi de yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Prophets, were chosen among homan being to not have. Therefore, it is wrong to regard prophets as an extraordinary man, it is not appropriate to regard them as ordinary people. The Exalted God has charged all prophets who have guided the mankid history. As a natural result of this, all sent messanges are similar each other at a lot of points. This study was carried out to determine whether the narrations about the brick hadith completing the prophetic building are actionable. In the article, evaluations about the narrators of the related narrations are given, the soundness of the narrations is evaluated, and also the proof and text criticism/examination of the narrations are made

Keywords