Narsistik Kişilik Bozukluğunun Tedavisinde Psikodinamik Terapi

Author:

Year-Number: 2022-55
Number of pages: 1021-1028
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Narsistik kişilik bozukluğu günümüzün yeni sınır kişilik bozukluğu olarak dikkat çekmektedir. Özellikle son dönemlerde oluşan gelişmeler narsistik kişilik bozukluğunu yakından incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada narsisizm bir kişilik bozukluğu olarak ele alınmakta ve bu bağlamda meydana gelen gelişmeler ele alınarak piskoterapinin bozukluğun tedavisine ilişkin önerebilecekleri değerlendirilmektedir. Çalışmada öncelikle narsisizm kavramı kısaca tanıtılarak, kavramın bir kişilik bozukluğu olarak ele alınmasının tarihçesine değinilmektedir. Daha sonra narsisizmin bir kişilik bozukluğu olarak özellikleri ve tedavisine ilişkin perspektifler incelenmektir. Çalışmanın son bölümünde psikodinamik terapinin temel kavramlarının narsistik kişilik bozukluğunun tedavisinde oynayabileceği roller değerlendirilmektedir. Bu bölümde tartışma hem teorinin hem de uygulamanın sunduğu potansiyel katkılar incelenmektedir. Çalışma psikoterapinin narsistik kişilik bozukluğunun tedavisinde nasıl faktör olabileceğini içeren ortak bir çerçeve tartışması ile sonlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Narcissistic personality disorder attracts attention as the new borderline personality disorder of the day. Especially recent developments make it necessary to examine narcissistic personality disorder closely. In this study, narcissism is treated as a personality disorder and the developments in this context are discussed and what psychotherapy can offer regarding the treatment of the disorder is evaluated. In the study, first of all, the concept of narcissism is briefly introduced and the history of the concept as a personality disorder is reviewed. Then, the characteristics of narcissism as a personality disorder and perspectives on its treatment are examined. In the last part of the study, the roles that the basic concepts of psychodynamic therapy can play in the treatment of narcissistic personality disorder are evaluated. This section discusses the potential contributions of both theory and practice. The study concludes with a common framework discussion on how psychotherapy can be a factor in the treatment of narcissistic personality disorder.

Keywords