Koruyucu Ailelikte Duygusal Emek

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1072-1085
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devlet koruması altındaki çocukların bakımı konusunda geliştirilen kurumlardan biride koruyucu ailelik sistemidir. Bu çalışmada sistemin işleyişi, bu işleyişin en önemli öznesi olan koruyucu ailelerin emeğinin denetlenmesi, denetim mekanizması karşısında hislerinin yönetilmesi temel problem olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, koruyucu ailenin bakım sürecinde sarf ettikleri duygusal emek ve duygu yönetimini betimlemektir. Çalışmada çok aşamalı karma desen kullanılmıştır. Böylece, Türkiye’deki koruyucu ailelerin duygusal emek ve duygu yönetim süreçleri hem nicel hem de nitel verilerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de koruyucu ailelik sisteminin beklentileri karşıladığı, koruyucu ailelerin koruması altına aldıkları bu çocukları biyolojik çocukları gibi benimsedikleri, bakımlarını üslendikleri çocuklara yoğun bir duygusal emek harcadıkları tespit edilmiştir. Koruyucu ailelerin bu çocukları emanet olarak gördükleri için daha özenli davrandıkları anlaşılmıştır. Ayrıca koruyucu aileler “maddi olmayan emek” harcadıkları için ekonomik kâr amacı gütmediklerini belirtmişlerdir. Denetim mekanizması karşısında ise, duygu yönetimi yaparak çoğunlukla tedirgin olduklarını ve duygusal emek sarf ettiklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

One of the institutions developed for the care of children under the protection of the state is the foster family system. In this study, the functioning of the system, the control of the labor of foster families, which are the most important subjects of this process, and the management of their feelings against the control mechanism are argued as the main problem. The aim of the study is to describe the emotional labor and emotion management of the foster family during the care process. In the study was used Multi-stage mixed design. Thus, in Turkey, emotional labor and emotion management processes of foster families were analyzed both quantitative and qualitative data. As a result of the research, it has been determined that the foster family system in Turkey meets the expectations, they adopt these children, whom they take under the protection of the foster families, as their biological children, and they spend an intense emotional effort on the children they care for. It has been understood that foster families are more attentive because they see these children as trusts. In addition, foster families stated that they do not seek economic profit because they spend "immaterial labor". In the face of the control mechanism, they stated that they were mostly uneasy and exerted emotional labor by using emotion management.

Keywords