Sanat ve Teknoloji İlişkisi Üzerinden BİLL VİOLA’nın Yapıtları

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1038-1045
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, önemli sanat disiplinlerinden biri olan videonun önemli temsilcilerinden Bill Viola’nın doğum, ölüm ve bilinç yönleri gibi temel insan deneyimleri arkasındaki fikirleri video üzerinden izleyiciye sunduğu çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Yaşamın geçiciliği ve ölümün kaçınılmazlığını ağır çekim video sunumlarıyla izleyiciyi hem ses hem de görüntü içine çeken ve dinleyicilerin duygularla temasa geçmesine olanak sağlayan eserleri irdelenmiştir. Dünya sanatında video çalışmalarıyla önemli bir üne sahip Amerikalı sanatçı Bill Viola, çoğunlukla evrensel olarak kabul edilen doğum, ölüm, cinsiyet, kader ve ruhani konuları ele almıştır. 1988’de eş zamanlı olarak doğan oğlu ve annesinin ölümü Viola’yı derinden etkilemiştir. Bu iki tesadüfi olay sanatçının maneviyatını derinleştirerek yaşam ve ölüm odaklı konular üzerinde çalışmaya yönlendirmiştir. Bireyin ruh hali üzerinde olumlu etki bırakan sanat, yeni şeyler üretmesinde ilham verici de olabilmektedir. Resim, heykel, müzik gibi çeşitli sanatsal formlar aracılığıyla insanlar etkilendikleri olaylar karşısında tepkisel yaratılarda bulunabilmektedirler. Sanatçı Viola, hayatında yaşamış olduğu derin duyguları çağdaş sanatın bir formu olan video ile aktarmıştır. Videonun bir sanat formu olarak kullanılmasında büyük rolü olan Viola, çalışmalarında görüntü ve sesi etkileyici ve karmaşık bir biçimde kullanarak bilişsel süreçlerin sorgulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Çağdaş bir üretim formu aracılığı ile yaşamsal olayları sorgulayıcı eserler yaratan Viola, görsel ve duygusal eğilimleri ortaya çıkarmaktadır. Var oluş ve yok oluşun insan yaşamındaki etkilerine değinen sanatçı gerçekleştirdiği sanatsal performanslar ile izleyicide sorgulayıcı etkiler bırakmaktadır.

Keywords

Abstract

This study focuses on the works of Bill Viola, one of the important representatives of video, one of the important art disciplines, in which he presents the ideas behind basic human experiences such as birth, death and consciousness aspects to the audience through video. In addition to the visuality offered by video art, his works that draw the viewer into both sound and image and allow the listeners to get in touch with their emotions, allowing them to feel the adventure within the time period of death and life, have been examined.

American artist Bill Viola, who has an important reputation with his video works in world art, mostly deals with universally accepted issues of birth, death, gender, destiny and spirituality. The death of her son and mother, who were born simultaneously in 1988, deeply affected Viola. These two accidental events deepened the artist's spirituality and led him to work on life and death-oriented subjects.

Art, which has a positive effect on the mood of the individual, can also be inspiring in producing new things. Through various artistic forms such as painting, sculpture, and music, people can create reactive creations in the face of events they are affected by. Artist Viola conveyed the deep feelings she experienced in her life with video, a form of contemporary art. Having a major role in the use of video as an art form, Viola focuses on questioning cognitive processes by using image and sound in an impressive and complex way in her works.

Creating works that question life events through a contemporary production form, Viola reveals visual and emotional tendencies. Touching on the effects of existence and extinction on human life, the artist leaves a questioning effect on the audience with his artistic performances.

Keywords