Türkiye’nin İhracatında Coğrafi Bölgelerin Etkinliği

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1346-1353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmaları için dış ticaret büyük önem taşımaktadır. Dış ticareti oluşturan kavramların başında da ihracat gelmektedir. Ülkeler ürünlerini ihracat sayesinde diğer ülkelere pazarlamaktadırlar. İhracatta ülkede yer alan her bir bölgenin ayrı bir payı bulunmaktadır. Ülkemiz coğrafi açıdan yedi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Araştırmaya dahil edilen bu bölgeler gerek benzer olan, gerekse farklı olan ürünleri ihraç etmektedirler. Çalışmada 2017-2021 yılları arasında belirtilen bölgelerde yer alan şehirlerin ihracat rakamlarına yer verilmiştir. İhracat rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sayfasından alınmıştır. Şehirlerin ihracat rakamları toplamından bölgelerin toplam ihracat rakamlarına ulaşılmış ve bu rakamlar Türkiye’nin son beş yıl içerisindeki ihracat rakamlarına oranlanmıştır. Bunun sonucunda Türkiye’deki coğrafi bölgelerin ülke ihracatındaki etkinlikleri araştırmada ortaya konularak yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında 2017-2021 yılları arasında Türkiye ihracatının yarıdan fazlasını Marmara Bölgesi gerçekleştirmiştir. Marmara Bölgesi’ni Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye’nin son beş yıldaki ihracatında payı yok denecek kadar azdır. Türkiye’nin her bir bölgesi farklı zenginlikleri bünyesinde barındırmaktadır. İhracatın birkaç bölge ile sınırlı kalmaması, ihracatta yeteri kadar etkin olamayan bölgelerde ihracatı teşvik politikalarının uygulanması gerekliliği çalışma sonucunda öneri olarak yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Foreign trade has a greatplace in economical developments of countries. Export also comes to the fore front of the concepts which make up foreign trade. Countries market their products to others through export. In export, every zone in our country has a separate share. Our country is geographically divided into seven regions.  These are: Mediterrenian Region, Black Sea Region, Aegean Region, Marmara Region, Inner Anatolian Region, East Anatolian Region, and Southeast Anatolian Region. These regions included in this research export both similar and different products. This study includes export figures of cities which in specified regions in 2017-2021 years. The figures have been taken from the web site of Turkish Statistical Institute (TUIK). The total export figures of the regions were obtained from the sum of the export figures of the cities and these figures were proportionated to export figures of Turkey in the last five years. So, the effectiveness of geographical regions in country export has been put forth and interpreted. Looking at results obtained, more than half of Turkey’s export between 2017-2021 years has been realized by Marmara Region. Aegean and Inner Anatolian follow Marmara Region, respectively. The share of the Eastern Anatolia and the Black Sea in Turkey's exports in the last five years is almost negligible. Every region in Turkey contains different fertileness. So, export should not be limited to a few regions and the export incentive policies should be implemented in regions that are not efficient enough. These appear as suggestions for the last of the study.

Keywords