Nostajik Tren Seyahetine Reaktif Bir Bakış Açısı: Reaktif Faaliyetlerin Planlamasına Yönelik Öneriler

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1271-1279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekreatif turlardan biri olan nostaljik tren yolculuklarında, yol boyunca turistler yeni insanlarla tanışmakta, doğa  manzaraları izlemekte, çeşitli köy ya da kasabalarda yöresel  yemekler  yedikleri görülmektedir. Ayrıca güzergâh boyunca turistler çeşitli destinasyonlarda kültürel ve doğa gezilerine katıldıkları, tarihi çarşıları, anıtsal yapıları gezdikleri, bazı yörelerde milli parkları ziyaret ettikleri ya da  trekking, yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, rafting, kano, kaya tırmanışı gibi doğa temelli rekreatif turizm aktiviteleri de yapabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada nostaljik tren yolculuklarından bazı örneklere yer verilmiş ve bu nostaljik tren yolculukları rotaları boyunca gerçekleştirilen rekreatif etkinlikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma nostaljik tren yolculukları ve rekreatif tur yönetimi kapsamında ikincil verilerden yararlanılan kuramsal nitelik taşıyan bir araştırmadır. Çalışma turizmde alternatif turizm çeşitlerinden nostaljik tren yolculukları literatürüne katkı sağlamaktadır. Çalışma sonunda rekreatif tur yönetimi kapsamında tur planlayıcılarına, acentelere ve rehberlere birtakım öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

On the nostalgic train journeys, which is one of the recreational tours, it is seen that tourists meet new people along the way, watch nature scenes, and eat local dishes in various villages or towns. In addition, along the route, tourists can participate in cultural and nature trips in various destinations, visit historical bazaars, monumental structures, visit national parks in some regions or do nature-based recreational tourism activities such as trekking, paragliding, mountain climbing, rafting, canoeing, rock climbing. For this reason, in this study, some examples from nostalgic train journeys are given and recreational activities carried out along these nostalgic train journeys are tried to be revealed. This study is a theoretical research using secondary data within the scope of nostalgic train journeys and recreational tour management. The study contributes to the literature of nostalgic train journeys, one of the alternative tourism types in tourism. At the end of the study, some suggestions were developed for tour planners, agencies and guides within the scope of recreational tour management.

Keywords