Pazarlamada Yeni Bir Gelecek: Metaverse

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 1568-1585
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen dijital teknolojiler, yaşanan olağanüstü durumlar hem üreticilerin iş yapma biçimlerini hem de tüketicilerin davranışlarını değiştirmeye başlamıştır. Bunlar, son yıllarda pandemi ile birlikte hayatımıza hızla entegre olan dijital teknolojiler olmaktadır. Yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalamayan işletmeler ve tüketiciler, bu yeni dünyaya adapte olmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, rekabeti fiziksel pazarlar yanında sanal pazarlara taşıyan Metaverse dünyası ortaya çıkmış ve bu sanal dünya araştırmacıların dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, pazarlama dünyasında Metaverse’i anlamak ve hem işletmeler hem de tüketiciler için yarattığı ve yaratacağı etkileri irdelemektir. Pazara yön veren markaların, teknolojik gelişmelerle beraber lider konumundaki markalar olduğu ifade edilmektedir. Günümüzdeki pazarlama uygulamalarına hızla yer eden sanal dünyaların, ekonomiye katkı sağlayacağı düşünülmekte ve birçok markanın bu yönde yatırımlar yaptığı görülmektedir. İşletmelerin, Metaverse'i pazarlama, pazarlama iletişimi, marka bilinci oluşturma ve reklamcılık gibi amaçları için etkili bir şekilde kullanabilecekleri değerlendirilmektedir. Öte yandan, her durumda olduğu gibi Metaverse dünyasının da bazı zorluklar getireceği belirtilmektedir. Bu bağlamda, gerekli araştırma ve analizlerle altyapıların oluşturulması ve elde edilecek faydaların öngörülerek bu dünyalara adım atılması önerilmektedir. Yine, dev markaların bu yönde girişimlerinin olduğu ve yüksek oranlarda kazançlar sağladığı düşünüldüğünde, diğer markaların rekabet gücü yakalaması Metaverse dünyasını anlamakla başlayacaktır. Yeni gelecekte sık sık adını duyacağımız bu dünyaya hazırlıklı olmak önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Developing digital technologies and extraordinary situations have begun to change both the way manufacturers do business and the behavior of consumers. These are digital technologies that have been rapidly integrated into our lives with the pandemic in recent years. Businesses and consumers, who cannot remain indifferent to these developments, are trying to adapt to this new world. In this context, the Metaverse world, which carries the competition to virtual markets as well as physical markets, has emerged and this virtual world has become a subject that attracts the attention of researchers. The aim of this study is to understand the Metaverse in the marketing world and to examine the effects it has created and will create for both businesses and consumers. It is stated that the brands that shape the market are the brands that are in the leading position together with the technological developments. It is thought that virtual worlds, which are rapidly taking place in today's marketing practices, will contribute to the economy and it is seen that many brands make investments in this direction. It is evaluated that businesses can use Metaverse effectively for their purposes such as marketing, marketing communication, branding and advertising. On the other hand, it is stated that the Metaverse world will bring some difficulties, as in all cases. In this context, it is recommended to create infrastructures with the necessary research and analysis and to step into these worlds by foreseeing the benefits to be obtained. Again, considering that giant brands have initiatives in this direction and provide high profits, the competitiveness of other brands will begin with understanding the world of Metaverse. It is important to be prepared for this world, whose name we will hear often in the new future.

 

 

Keywords