Çanakkale İl Merkezi Kıyı Kordonunun Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomi Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-61
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-04 11:54:32.0
Language : Türkçe
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 2402-2416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, Çanakkale il merkezi kıyı kordonunun rekreasyonel alanlarında bulunan kentsel donatı elemanlarının ergonomi kriterlerine uygunluğunun ölçüm ve incelemeler yapılarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada Çanakkale il merkezinin ‘Eski Kordon’ ve ‘Yeni Kordon’ olarak adlandırılan iki farklı rekreasyonel kıyı bandında kullanılmış olan kentsel donatı elemanları incelenmiş ve kentsel donatı elemanlarının ergonomik kriterlerinden bahsedilmiştir. Çanakkale il merkezinin kıyı kordonlarındaki kentsel donatı elemanları belirlenerek oturma elemanları, yer döşemeleri, çöp kutusu, aydınlatma elemanı, çocuk oyun grupları, spor grupları gibi çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Ergonomik kriterlere göre ölçüm ve incelemeleri yapılan her bir kentsel donatı elemanı kategorisi için 1-5 arasında puanlandırılma yapılmıştır. Puanlandırma sistemi yerinde yapılan ölçümler ve incelemelere göre belirlenmiştir. Elde edilen puanlandırma sonuçlarına göre, Çanakkale il merkezinin iki farklı kıyı bandında kullanılan kentsel donatı elemanlarının ergonomik açıdan yüzdelik başarısı ortaya konmuştur. Ergonomik açıdan düşük puan alan kentsel donatı elemanlarının ergonomik hale getirilebilmesi için çözüm önerilerine yer verilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Aynı zamanda diğerine göre düşük puan alan kıyı kordonu için ise ergonomi açısından sürdürülebilir yenilikçi yaklaşım önerilerine yer verilmiştir.

Bu çalışma ile Çanakkale il merkezinin kıyı alanlarında daha ergonomik alan kullanımlarının oluşması sağlanarak kentlinin kıyı alanlarında daha çok ve keyifli vakit geçirebileceği şekilde kıyı alanları yeniden tasarlanmış olacaktır. Böylece Çanakkale il merkezi kıyı kordonları daha özgün ve aktif hale gelmiş olacaktır.

 

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the suitability of the urban accessory elements in the recreational areas of the coastline of Çanakkale city center with the ergonomics criteria by making measurements and examinations. The urban accessory elements used in two different recreational coastlines called ‘Old coastal promenade’ and ‘New coastal promenade’ in Çanakkale city center were examined and the ergonomic criteria of urban accessory elements were mentioned. Urban accessory elements in the coastal promenades of Çanakkale city center were determined and divided into various categories such as seating elements, floor coverings, trash cans, lighting elements, children's playgrounds, sports groups. Scoring between 1 and 5 was made for each category of urban accessory elements that were measured and examined according to ergonomic criteria. The scoring system was determined according to on-site measurements and examinations. According to the scoring results obtained, the percentage success of the urban accessory elements used in two different coastline of Çanakkale city center in terms of ergonomics has been revealed. Solution suggestions are given for the ergonomics of urban accessory elements with low ergonomic properties and explained with examples. At the same time, for the coastal promenade, which has a lower score than the other, sustainable innovative approach suggestions are included in terms of ergonomics.

With this study, the coastal promenades will be redesigned so that the citizens can spend moreand more pleasant time in the coastal promenades of Çanakkale city center by providing more ergonomic use of areas. Thus, the coastal promenades of Çanakkale city center will become more authentic and active.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics