Orta Muallim Mektebi Ve Eğitim Enstitülerinde Okutulan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Üzerine Bir İnceleme (1926-1982)

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 1889-1903
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ortaokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılan ve 1928-1982 yılları arasında faaliyette bulunan Orta Muallim Mektebi ile eğitim enstitülerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi kategorisindeki dersleri nicel olarak incelemek ve tarihsel süreç içerisinde meydana gelen değişimi ortaya koymaktır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemi olan doküman incelemesi ve betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada temel materyaller olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulanan söz konusu okullarla ilgili yönetmelik, talimatname, haftalık ders çizelgesi, müfredat programı vb. resmi dokümanlar kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 1931 yılında program içinde yaklaşık % 18 oranında bir ağırlığa sahip olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin 1940’lı yıllarda % 8’e düştüğü, Eğitim enstitülerinin açılmasıyla birlikte 1946 yılından itibaren öğretmenlik meslek bilgisi dersleri içerisinde psikoloji temelli derslerin oranının arttığı anlaşılmıştır. Ortaokul öğretmeni yetiştiren ilk okulun açıldığı 1926 yılından eğitim enstitülerinin önce yüksek öğretmen okullarına dönüştürülüp daha sonra ise 1982 yılında üniversitelerin bünyesine alınmasına kadar geçen süreçte bu okullarda okutulan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri gittikçe eğitimle ilgili daha farklı alanları kapsayacak şekilde çeşitlenmiş, program içindeki ağırlığı ise % 7,3 ile 18,3 arasında değişkenlik göstermiştir.  

Keywords

Abstract

The aim of this research is to quantitatively examine the courses in the category of teaching profession knowledge taught in the Middle Teacher School, which was opened to train secondary school teachers under the Ministry of National Education and operated between 1928-1982 and in education institutes, and to reveal the change that occurred in the historical process. Document analysis and descriptive analysis techniques, which are qualitative data collection methods, were used in the research. In the research, official documents such as regulations, instructions, weekly course schedule, curriculum, etc., related to the schools in question, prepared and implemented by the Ministry of National Education, were used as basic materials. As a result of the research, it was understood that the teaching profession knowledge courses, which had a weight of about 18% in the program in 1931, decreased to 8% in the 1940s, and the rate of psychology-based courses among the courses in this category increased since 1946 with the opening of the educational institutes. In the period from 1926, when the first school to train secondary school teachers was opened, until the Educational institutes were first transformed into higher teacher schools and then included in universities in 1982, the teaching profession knowledge courses taught in these schools gradually diversified to cover more different fields related to education, and its weight in the program was 7%. It varied between 3 and 18,3.  

Keywords