Realizmin Klasisizmin Karşısındaki Sanatsal Tavrı

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 2013-2018
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Realizm 19. yüzyıldaki dönüşümün sanattaki ifadesidir. Avrupadaki sosyal değişimler ve yoğun toplumsal hareketler sanatı da etkilemiş, Realizmin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Realist sanatçılar Klasisizm, tarafından kurgulanmış ve atölyede oluşturulmuş bir kompozisyon yerine doğayı ve insanı referans almış, kendiliğinden olanı yansıtmıştır. Realizm ,klasisizmin güzellik ülküsünden vazgeçerek doğal olanı aktarmaya çalışır. Yüzyıllar boyunca görmezlikten gelinen toplumsal gerçekler Realist sanatçılar tarafından yansıtılır. Realizmin fikir babası Courbet, halkın yaşamına dokunmuş, ona tamamen angaje olmuştur. Millet ise o döneme kadar dudak bükülen, küçümsenen köylünün yaşamını ele almış ve yansıtmıştır. Corot ise doğaya çıkarak açık hava resmini (Manzara) kendine göre aktarmıştır.  Manet ise o dönemlerde tepki çeken Olympia adlı tablosuyla  bir dönüşümü gerçekleştirmiş, ve tabuları yıkmıştır. Böylece ön yargılara karşı çıkılmış , Klasisizmin ülküsel cezbedici konuları yerine doğa ve insan tercih edilmiştir. Bu yüzden ne tarihsel ne de, mitolojik konular işlenmiştir. Bunların yerine Realistler, hayatın nabzını tutmak ve insanı kendi kaderiyle yüzleştirmek için sonsuz ve çıplak doğayı ele aldılar. Sanat tarihinde büyük bir patlamanın adı olan Realizm de Sanatçı gerçekçi bir atmosfer oluşturmuş ve sanatta yeni bir aşamaya geçilmişti. Realizm, gerçeği ateşli bir tutkuyla dile getirmiş hiçbir zaman sönmeyecek bir ruha sahip olmuştu. Realist Sanatçı, sanatı bir propaganda aracı olarak kullanmış algısal fenomenlerin sanata hakim olmasını sağlamıştı. Sanatçının gündelik bir tercihi olmayan Realizmde, aydınlanmanın derinliklerine gizlenmiş olan idealleri vardı. Böylece sanatçı yeni bir motivasyonun kapılarını açmış, yeni anlayışlar için savaş vermişti. İşte bu savaşın adı Realizmdi.   

Keywords

Abstract

Realism is the expression of the transformation in art in the 19th century. Social changes and intense social movements in Europe also affected art and caused the emergence of Realism. Realist artists, instead of a composition which was fictionalized and created in the workshop by Classism reflected nature and people as a reference and reflected the spontaneous one. Realism tries to convey the natural by giving up the beauty ideal of classicism. Social realities that have been ignored for centuries are reflected by Realist artists. Courbet, the father of realism, touched and  was fully engaged in the life of the people. Millet, on the other hand, dealt with and reflected the life of the villager, who was sneered and despised until that time. Corot, on the other hand, went out into nature and transferred the landscape picture in her own way. Manet, on the other hand, made a transformation and broke the taboos with her painting called Olympia, which attracted reaction at that time.  Thus, prejudices were opposed and nature and human were preferred instead of the ideal appealing subjects of classicism. That's why it's been treated neither for royal, historical, nor mythological subjects. Instead, Realists took the eternal and bare nature to take the pulse of life and confront man with his own destiny. In Realism, which is the name of a great explosion in art history, artist created a realistic atmosphere and thus a new stage in art started. Realism expressed the truth with an ardent passion and had a spirit that would never fade. The Realist Artist used art as a propaganda tool and enabled perceptual phenomena to dominate art. In Realism, which was not a daily preference of the artist, s/he had ideals hidden in the depths of enlightenment. By this way, the Artist opened the doors of a new motivation and fought for new understandings. The name of this war was Realism.

Keywords