Bir Sanat Pratiği Olarak Hatırlatan Ve Hatırlanan Ev Öznesi

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 2041-2047
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal diyaloglar aracılığı ile mekânın kavranışı arasında çok yönlü bağlantılardan söz edilmektedir. Kurulan bağlantılar mekânın kavranmasında ve anlamlandırılmasında bireysel ifadeleri, gerçekliği, dünyaya gelinen yeri, aileyi, mahalleyi, ulusu, dili ve kültürü etkilemektedir. Barınmanın, aidiyetin, kimliğin, mahremiyetin ve güvenliğin temsili olan mekân, farklı zamansızlıkların ve ritimlerin üretimi olarak gündeme gelmektedir. Sembolik çerçeveler aracılığı ile okunan, varoluşun başlangıcı ve devamında her zaman büyük role sahip olan mekânlar, unutulanı, unutturulanı ve dışarıda bırakılanı hatırlamanın merkezine getirmektedir. Hem içinde yaşayanları biçimlendirmesi hem de süregelen değişimlerin belirlenmesinde geçmiş ve şimdi arasında bağ kurmaktadır. Bu bağ ile değişen koşullar içinde mekânlar, hatırlatıcı bir gösterge olarak maddi ve manevi imgelerin sanat pratikleri aracılığı ile güçlü bir yaratı biçimi halini almasında büyük rol oynar. Yaratıcı deneyimlerin yapıldığı bir alan olarak sanat, mekân kavramını özel ve genel anlamı ile kurgusuna dâhil eder.  Bu bağlamda genel mekân kavramı üzerinden özel alan olan “ev” kavramına indirgenerek öznel anlatı fırsatı bulur. Bu çalışmada Ev ne anlatır?,  Evlerin yaşanmışlıkları ile şekillenen olgular nelerdir?, Evlerin belleği hangi noktada bireysel ve toplumsal olan ile kesişir? gibi sorular eşliğinde anıların izinde deneyimlenen ev odaklı sanat pratikleri üzerinden mekanların sanat alanına sağladığı anlamsal katkılar ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

It is mentioned that there are multi-dimensional connections between the perception of space through social dialogues. The connections established affect individual expressions, reality, place of birth, family, neighborhood, nation, language and culture in the comprehension and interpretation of space. Space, which is the representation of shelter, belonging, identity, privacy and security, comes to the fore as the production of different timelessness and rhythms. Spaces, which are read through symbolic frames and always play a major role in the beginning and continuation of existence, bring the forgotten, the forgotten and the excluded into the center of remembering. It establishes a link between the past and the present, both in shaping those who live in it and in determining the ongoing changes. With this bond, spaces play a major role in transforming material and spiritual images into a powerful form of creation through art practices as a reminder indicator. As a field where creative experiences are made, art incorporates the concept of space with its specific and general meaning into its fiction. In this context, it finds the opportunity for subjective narrative by being reduced to the concept of "home", which is a private space, through the concept of general space. In this study, what does the house tell?, What are the phenomena shaped by the experiences of the houses?, At what point does the memory of the houses intersect with the individual and the social? The semantic contributions of spaces to the field of art are discussed through home-oriented art practices experienced in the footsteps of memories, accompanied by questions such as.

Keywords