Tarihi Haliç Zinciri Replika Çalışması ve Kültürel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-61
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-04 11:56:39.0
Language : Türkçe
Konu : Endüstri Ürünleri Tasarımı
Number of pages: 2377-2389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, son yıllarda sürdürülebilir kalkınmanın bir itici gücü olarak önem kazanmaktadır. Tasarım ortamı, kullanıcıların kimliklerini yansıtan, sürdürülebilir ve yenilikçi kültürel ürünleri nasıl yaratabilecekleri konusunda yol gösterecek bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu kaynaklar aynı zamanda tasarım eğitiminin de önemli bir konusu haline gelmiştir. Kültürel miras bu bakımdan her alanda önem kazanmıştır. Kültürel miras, tasarım ortamı ve yenilikçi yaklaşımları üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Kültürel tarihi miras unsurlarının tasarımda kullanımı, kullanıcıların inançlarını, beklentilerini ve değerlerini ürün ve hizmetlere yerleştiren yeni bir tasarım yaklaşımıdır.

Makale, 2019 yılında Haliç Üniversitesi yayını olarak hazırlanan Prof. Önder Küçükerman’ın Haliç kitabının yazılması esnasında, Haliç’in sanayi mirasının bir simgesi olması nedeniyle başlatılan, Endüstriyel Tasarım Bölümünde araştırma konusu olarak gerçekleştirilmiş “Haliç Zinciri Halkası Replikasının Alınması” atölye çalışmasının tarihi mirasının tasarım eğitimi ortamında kullanımını analiz etmiştir. Kültürel miras unsurunun çok yönlü araştırılması, öğrencilerle kültürel bellek faktörlerinin tasarım ortamı aktarılmasının nasıl ilham kaynağı hale geldiğini deneyimlemek ve bir tasarım eğitimi modeli olarak örneklemek makalenin amacıdır.

Makale, tarihi miras unsurlarının disiplinler arası bir çalışmayla küresel ve yerel anlamı ve önemini yeniden ele alarak mirasın tasarım ortamındaki inovasyon ve ilham kaynağı rolünü değerlendirmektedir. Kültürel miras unsurlarının tasarım eğitiminde kaynak olarak kullanımı miras koruma ve kültürel sürdürülebilirlik alanında önemli ve yenilikçi bir yaklaşım modelidir.

 

Keywords

Abstract

Culture is an important driver of sustainable development. How will they design sustainable and innovative cultural products that determine the user identity of the design environment? Designers seek new resources. These resources are also of interest to design education. Cultural heritage is important in this respect. Because cultural heritage is helpful in creating innovations in design. The use of cultural heritage in design is a new design approach that transforms beliefs, expectations, and values into products and services.

In 2019, a workshop was held in the Industrial Design Department of Haliç University, "Receiving a Replica of the Golden Horn Chain Ring". The article analyzed the use of this historical heritage in design education. A multi-faceted study of cultural heritage was carried out. How the students transferred the cultural memory factors to the design, and how it became a source of inspiration, the students experienced this with a replica work. The aim is to find out whether this experience can be a design education model.

The article reconsidered the global and local meaning of cultural heritage through an interdisciplinary study. The study evaluated the role of heritage as a source of innovation and inspiration in the design environment. Cultural heritage is used as a resource in design education. It is an important and innovative approach model in the field of heritage protection and cultural sustainability.

 

Keywords