Sınıf Öğretmenliği Mesleğinin Önemi ve Tarihçesi

Author :  

Year-Number: 2023-61
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-04 11:56:52.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 2417-2422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların gelişip kalkınmasında eğitim sisteminin en önemli unsuru olan okullar önemli bir yere sahiptir. Bir toplumun varlığını sürdürmesi ve gelişmesinde en önemli kaynak amaçlarına uygun olarak yetiştirdiği insanlardır. Eğitimin hedefi insan davranışlarında oluşması beklenilen değişmeler veya davranışlar olarak belirlenir. Bireylerin davranışlarında meydana gelen bu değişmelerin tüm toplumu etkilemesi kaçınılmazdır.

Çocuklara ilk yıllarda yapılacak eğitimin niteliği, gelecekteki başarıları, okula, derslere ve kendilerine karşı tutumları üstünde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durumda, okulöncesi ve İlkokul döneminde çocukla etkileşimde bulunan kişilerin, özellikle de öğretmenlerin çocukların geleceğini biçimlendirmede, sağlıklı bir kişilik kazanmalarında büyük rolü olduğunu söylemek mümkündür. Öğretmen, düzenleyeceği zengin, uygun bir çevre ile çocukların gelişimlerini hızlandırabileceği gibi uygun olmayan ortamlar hazırlayarak da onları sınırlandırabilir, gelişimlerini engelleyebilir. Ayrıca çocuk için ilkokul öğretmeni ana babasından bile önde gelen kişidir. "O" ne derse doğrudur: ne yaparsa iyidir, güzeldir. Çocuğun gözünde böylesine yüceleşen ilkokul öğretmeni, onun en çok model aldığı kişilerden biridir. Bu nedenle eğitim ortamındaki örnek davranışlarıyla çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine yardım etmede ya da olumsuz bir kişiliğe sahip olmasında da büyük rolü olan kişidir ilkokul öğretmeni.

 

Keywords

Abstract

Schools, which are the most important elements of the education system, have an important place in the development and development of societies. The most important resource in the survival and development of a society is the people that it raises in accordance with its purposes. The goal of education is determined as the expected changes or behaviors in human behavior. It is inevitable that these changes in the behavior of individuals will affect the whole society.

The quality of education that will be given to children in the first years has a significant impact on their future success, their attitudes towards school, lessons and themselves. In this case, it is possible to say that the people who interact with the child during the preschool and primary school periods, especially the teachers, have a great role in shaping the future of the children and gaining a healthy personality. The teacher can accelerate the development of children with a rich and appropriate environment, or they can also limit and hinder their development by preparing unsuitable environments. In addition, the primary school teacher for the child is even more prominent than his parents. Whatever "he" says is true: whatever he does is good, beautiful. The primary school teacher, who is so exalted in the eyes of the child, is one of the people he modeled the most. For this reason, a primary school teacher is the person who plays a major role in helping the child develop a healthy personality or having a negative personality with his exemplary behaviors in the educational environment.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics