Depresif Duygudurumu Yaşayan Bireylerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile BDT + Eriksonian Hipnoz Karşılaştırması

Author :  

Year-Number: 2023-64
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 02:02:33.0
Language : English
Konu : Psychology
Number of pages: 2749-2758
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Literatüre baktığımızda depresyon en çok görülen psikopatalojiler sıralamasında ilk beşin içinde yer almaktadır. Depresif duygu durumuyla başa çıkmaya çalışan bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Depresif duygu durumu tedavisinde ilaç yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. İlaç kullanımının dışında gerek Bilişsel Davranışçı Terapi gerek farklı psikoterapi modelleri mevcuttur. Literatürü taradığımızda depresif modun hem BDT hem Hipnoz ayrı ayrı araştırma konusu olmuştur. Ancak depresif duygu durumu yaşayan bireylerde BDT’nin tek başına etkisi ile BDT+Hipnozun birlikte uygulanmasındaki etkinin karşılaştırılması gibi bir araştırmaya Türkiye örnekleminde rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye örnekleminde depresif modun sağaltımında BDT uygulamasıyla, BDT+ Hipnoz uygulamasının karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmada, depresif duygu durumu deneyimleyen 10 gönüllü ile çevrimiçi olarak 45’er dakika sürecek 12 haftalık, haftada bir seans olmak üzere BDT seansları gerçekleştirilmiştir. Yine aynı gruptan beş kişi kontrol grubu olarak bir yandan BDT seanslarını alırken bir yandan da 12 hafta boyunca haftada bir seans olmak üzere çevrimiçi 60 dakikalık hipnoz seansı almıştır. Ön test son test karşılaştırmaları yapıldığında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, depresif duygu durumu olan gönüllülerde BDT + Hipnoz uygulanması sadece BDT uygulanmasından daha etkili bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In literature depression is among the top five most common psychopathologies. The number of individuals trying to cope with depressive mood is increasing day by day. Medication is a widely used treatment for depressive mood. Apart from the use of medication, there are both Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and different psychotherapeutic models. In literature search, both CBT and Hypnosis of depressive mood have been found to be separate subjects of research in Turkey. In Turkish sample no research has been found that compares the effect of CBT alone on depressive mood with the combined effect of CBT+Hypnosis. In this study therefore, it was aimed to compare CBT with CBT + Hypnosis in the treatment of depressive mood. In this study, weekly 45 minute online CBT sessions were conducted with 10 volunteers who experienced depressive mood for 12. Also, five people from the same group received an online 60-minute hypnosis session once a week for 12 weeks. In this context, this study sought to answer whether CBT and Hypnosis, when used together, could be more effective on depressive mood than just CBT. According to the results, a statistically significant difference was found between applying CBT alone to depressive mood and applying CBT + Hypnosis. According to the results of the study, applying CBT + Ericksonian Hypnosis was found to be more effective than applying CBT alone in volunteers experiencing depressive mood.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics