Anadolu’da Bazı Sporlar ve Dans Kökenleri ile Dans Figürleri Üzerine Güncel Yorumlar

Author :  

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 00:35:41.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 2617-2627
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Anadolu’da bazı sporlar ve dansın kökenleri ile dans figürleri üzerine güncel yorumlar yapılması amaçlanmıştır. Literatür taraması yapılmıştır.     Anadolu’da Hitit uygarlığında avcılık, ok atışı ve avlanma, boks, güreş, jimnastik ve sirk gösterileri, koşular, savaş oyunları, koç boğa dövüşleri yanında dans faaliyetleri çokça yapılmıştır.   Özellikle Hitit dönemi kabartmalar Alacahöyük, Kartepe ve Çatalhöyük) ve bulunan vazolarda (Bitik, İnandık ve Hüzeyindede gibi) ve Hitit metinlerinde dans faaliyetlerinin Tanrıları memnun etmek ve insanları eğlendirmek için yapıldığı anlaşılmıştır. Özellikle İnandıktepe ve Hüseyindede vazolarında müzik eşliğinde dans hareketleri yanında günümüz jimnastiğindeki bazı hareketler (Köprü kurma, Havada dönme, geri takla atma ve Kasadan atlama) ve boğa dansı veya boğa üzerinden atlama hareketlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.  Yine İnandıktepe vazosundaki birçok yazara göre seks sahnesi olarak belirtilen sahnenin spor bilimin açısından bakıldığında ve Hüseyindede Vazosundaki boğa üzerinden atlama sahnesi ile ilişkilendirildiğinde bunun bir jimnastik gösteri sahnesi olduğunun kabul edilmesi düşünülmektedir. Anadolu’da bulunan bu tarihi belgelerin, vazolar ve kapların bir bütün olarak ele alınması ile daha doğru yorumlar yapılabilir.

 

Keywords

Abstract

This study aims to make up-to-date comments on some sports and the origins of dance and dance Pictures in Anatolia. A literature review was done. In the Hittite civilization in Anatolia, hunting, archery, shooting and hunting, boxing, wrestling, gymnastics, and circus shows, running, war games, coach-bull fights, and dance activities were performed a lot. It has been understood that dance activities were performed to please the gods and entertain people, especially in the Hittite period reliefs Alacahöyük, Kartepe and Çatalhöyük, and in the vases found (such as Bitik, İnandik and Hüzeyindede) and Hittite texts. It has been determined that there are some movements in today's gymnastics (bridge building, flipping, somersaulting, and jumping from the crate) and bull dance or jumping over the bull, especially in the İnandiktepe and Hüseyindede vases, in addition to dance movements accompanied by music. Again, according to many authors, the scene in the İnandiktepe vase, defined as the sex scene, is considered from the point of view of sports science. When it is associated with the jumping over the bull scene in the Hüseyindede Vase, it is considered gymnastics show scene. More accurate interpretations can be made by considering these historical documents, vases and vessels in Anatolia as a whole.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics