Antik Yunan Güreşi ve Diğer Milletlere Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2023-64
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 02:03:17.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 2810-2817
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Bu çalışmanın amacı Antik dönemlerdeki Yunan güreşinin diğer medeniyetlere yansımasının araştırılması amaçlanmıştır. Literatür taraması yapılmıştır.  Güreş antik dönemde Yunan destanlarında çokça yer bulmuştur. Antik Olimpiyatlarda uygulanmıştır. Antik dönemde Yunanistan’da güreşin ayakta ve yerde olma üzere iki şekilde yapıldığı kabul edilmektedir. Ayaktaki güreşte yenmek için rakibi üç defa yere atmak gerekli idi.  Yerdeki güreş türü ise boks ve pankreas karışımı bir spor olarak kendini göstermiştir. Yerdeki güreşte Günümüz Judo sporundaki boğmaya benzer uygulama vardı. Yer güreşi çamur bir yerde ve ayakta güreşler ise kum alanlarda yapılıyordu.  Güreşçiler vücuduna zeytinyağı ve ince kum (pudralama) sürerlerdi. Yağ sürme günümüz yağlı güreşlerinde devam eden bir uygulamadır.  Güreşçi müsabaka ve antrenmandan sonra yıkanıyor ve vücudundaki kir ve yağı “strigil” denen kavisli tunç alet ile temizliyorlardı. Güreşlerde eşleşmeler günümüzde olduğu gibi kura ile yapılıyordu. Güreşlerde rakibi yumruklamak, gözleri oymak ve ısırmak yasaktı. Ceza olarak kırbaç vurma uygulaması vardı. Güreşçilerin çıplak güreştikleri kabul gören bir inanıştır. Antik dönem Yunan güreşlerinde günümüz minder güreşinde mevcut uygulamalar ve tekniklerin birçoğu yapılmıştır. Sonuç: Antik dönemde yapılan Yunanda yapılan güreş zaman içinde değişerek günümüz serbest ve özellikle de grekoromen güreşin temeli olarak görülebilir. Yunan güreş faaliyetleri antik Roma’ya ve oradan da diğer milletlere yansımış olabilir.   Üç defa yere atma şeklinde ortaya çıkan yenilgi kuralı bugün hala Afrika ülkeleri geleneksel güreşlerinin birçoğunda uygulanmaktadır.  

 

 

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the reflection of Greek wrestling in ancient times on other civilizations. A literature review was done. Wrestling took place a lot in Greek epics in ancient times. It was practised in the ancient Olympics. In ancient Greece, it is accepted that wrestling was done in two ways, standing and on the ground. To beat the standing wrestling, it was necessary to knock the opponent down three times. The type of wrestling on the floor showed itself as a mix of boxing and pancreas. In wrestling on the ground, there was a practice like strangulation in modern-day Judo. Ground wrestling was done in a mud place, and standing wrestling was done in sandy areas. Wrestlers rubbed olive oil and fine sand (powdering) on their bodies. Oiling is an ongoing practice in today's oil wrestling. The wrestler would bathe after competition and training and clean the dirt and oil from his body with a curved bronze instrument called a "strigil". Matching in wrestling was made by lottery as it is today. Punching the opponent, gouging the eyes, and biting were forbidden in wrestling. There was the practice of whipping as punishment. It is an accepted belief that wrestlers wrestle naked. Many of the existing approaches and techniques in today's cushion wrestling were made in ancient Greek wrestling. Conclusion: Ancient Greek wrestling changed over time and can be seen as the basis of today's freestyle, especially Greco-Roman wrestling. Greek wrestling activities may have reflected ancient Rome and, from there, to other nations. The rule of defeat, which emerged as throwing three times to the ground, is still applied in many of the traditional wrestling of African countries today.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics