İki Boyutlu Sanat Eserlerinin Sayısal Reprodüksiyonunda Renk Yönetimi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 19:46:30.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik
Number of pages: 3315-3326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reprodüksiyon; Bir sanat yapıtının çoğaltılması anlamına gelir. Reprodüksiyonların en temel oluşturulma amacı, eserlerin çok geniş kitlelere ulaştırılabilmesidir. Reprodüksiyonlar, sanat eğitiminde, eserlerin tanıtılması ve pazarlanmasında, ticari potansiyeli arttırmak için promosyon araçlarında ve özellikle sanat eserlerinin korunmasında önemli bir role sahiptir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların başında renk yönetimi gelmektedir. Renk yönetimi fotoğraflanacak nesnedeki doğru renkleri elde etmek için uygulanan bir sistemdir. Reprodüksiyon sürecinde eser aslına uygun olarak doğru renklerle fotoğraflanmalıdır. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmada, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Müzesinde bulunan iki boyutlu sanat eserlerinin sayısal fotoğrafik reprodüksiyon çalışmaları ele alınarak, fotoğrafik bağlamda incelenmiştir.

Bu çalışma kapsamında, iki boyutlu sanat eserlerinin sayısal fotografik reprodüksiyonu süreçlerinde renk yönetimi aşamaları ele alınarak doğru bir renk yönetiminin nasıl yapılacağı örneklerle ayrıntılı bir şekilde incelenerek tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Reproduction; It means the reproduction of a work of art. The most basic purpose of reproductions is to make the works available to a wide audience. Reproductions have an important role in art education, promotion and marketing of artworks, promotional tools to increase commercial potential and especially in the protection of artworks. One of the most important issues to be considered in this process is color management. Color management is a system applied to obtain the right colors in the object to be photographed. In the reproduction process, the work should be photographed with the right colors in accordance with the original.

 In the current research, digital photographic reproduction studies of two-dimensional artworks in Atatürk University, Fine Arts Museum were examined in the photographic context.

Within the scope of this study, the stages of color management in digital photographic reproduction processes of two-dimensional artworks are discussed and how to make a correct color management is examined and discussed in detail along with examples.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics