Kadın Yöneticilerin Gözünden Okul Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 23:39:46.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3661-3666
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalemiz, kadın okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Samsun ilinde 2022-2023eğitim-öğretim yılında görev yapan kadın okul yöneticilerinden amaçlı örnekleme yöntemiyle 42 tanesi seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla kadın yöneticilerin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılan kadın yöneticilerin yöneticiliği tercih etmesinde istediği yere daha kolay tayin olabilme avantajının etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında saygı görme isteği, görevde yükselme isteği, yöneticiliği kendine uygun bulma ve ekonomik avantajlar kadın yöneticilerin yöneticiliği tercih etmesinde etkili olmuştur.

Kadın okul yöneticilerinin yaşadığı sorunları okulda yaşanılan sorunlar ve evde yaşanılan sorunlar olarak 2 başlıkta incelediğimizde; kadınların evde yaşadığı sorunların daha fazla olduğu (%45,1) görülmektedir. Sorun yaşamadığını ifade eden kadın yöneticilerin genelde bekar olduğu, evli olanların ise eşinin ev işlerinde kendisiyle görevleri paylaştığını söylemişlerdir. Kadın yöneticiler okulda yaşanılan sorunların genelde astlarla, kadın öğretmenlerle, şoför ve tamirci gibi diğer okul paydaşlarıyla olduğunu söylemişlerdir.

Kadın yöneticilerin yöneticilikteki sayısını artırmak için; atamalarda kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık yapılması, belirli bir sayıya kadar kadın önceliği verilmesi gerekmektedi

Keywords

Abstract

Our article was prepared to determine the problems faced by female school administrators in school administration. Forty-two of the female school administrators working in Samsun province in the 2022-2023 academic year were selected by purposive sampling method. Through a semi-structured interview form, the problems faced by women administrators in school administration were identified.

It was seen that the advantage of being able to be transferred to wherever they want more easily was effective in the preference of the female administrators participating in the research. In addition to this, the desire to be respected, the desire to rise in the position, finding the administration suitable for oneself and economic advantages were effective in women administrators' preference for administration.

When the problems experienced by female school administrators are analyzed under two headings as problems experienced at school and problems experienced at home, it is seen that the problems experienced by women at home are more common (45.1%). The female administrators who stated that they did not experience problems were generally single, and those who were married said that their husbands shared the housework duties with them. Female administrators stated that the problems experienced at school were generally with subordinates, female teachers, and other school stakeholders such as drivers and mechanics.

In order to increase the number of women administrators, positive discrimination should be given to women administrators in appointments and women should be given priority up to a certain 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics