Rize Kenti Kıyı Dolgu Alanlarındaki Parkların Aktivite Olanakları ve Kalite Göstergeleri Bakımından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3579-3588
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıyı rekreasyon alanları, kıyı kentlerinin en çok ziyaret edilen ve vazgeçilmez mekanlarıdır. Bu çalışmada Rize kentinde kıyı dolgu alanları üzerinde planlanmış üç adet park alanının detaylı bir değerlendirmesi yapılmak istenmiştir. Bu amaçla bu alanlar için öncelikle alan analizi yapılarak mevcut durum ortaya konulmuştur. İkinci aşamada tüm parklar literatürler ışığında derlenen kalite göstergelerinin yeterliliği açısından değerlendirilmiş ve son olarak aktivite olanakları belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede parkların genel olarak farklı aktivite olanaklarına sahip olduğu, kalite göstergeleri açısından uygun ve yeterli koşullar sağladığı görülmüştür. Kalite göstergeleri açısından en yeterli olan park ise Batıpark’tır.

Keywords

Abstract

Coastal recreational areas are the most visited and essential places in coastal cities. This study aims to provide a comprehensive evaluation of three parks planned on coastal reclamation sites in the city of Rize. To achieve this, a field analysis was conducted to reveal the current state of these areas. In the second stage, we evaluated all the parks in terms of the adequacy of the quality indicators compiled from the literature, and finally, we determined the possibilities for activities. The evaluation shows that the parks generally have different activity opportunities and provide adequate and sufficient conditions in terms of quality indicators. Batıpark was found to be the most adequate park in terms of quality indicators.

Keywords