Nüfusla İlgili Kuramlar ve Eğitim Planlaması

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3703-3708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim hem bugünün hem de geleceğin önemli bir toplumsal sistemdir. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir nüfus, bireylerin ve toplumların refahı için zorunludur. Eğitimin bireysel gelişme ve nüfus bakımından önemi, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı dahil belli başlı Birleşmiş Milletler konferans ve zirvelerinde güçlü bir biçimde onaylanmıştır.

Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan beri, eğitim, toplumsal gelişme ve insani gelişmenin temel gerekliliği olarak kabul edilmektedir. Nüfus çalışmaları alanında uzun zamandan beri, eğitimin çeşitli demografik davranışla güçlü ilişkileri olduğu kabul edilmektedir.Eğitimin yaygınlaşmasıyla bir toplumda, yüksek doğurganlık düzeyinden düşük doğurganlık düzeyine doğru bir demografik dönüşümde uzun vadede merkezi önemde olduğu görülmektedir. Eğitimin faydalarının belirlenmesi alanındaki çalışmalarda, ölçme zorluklarındandolayı eğitimin dışsallıklarının ihmal edildiği çoğu kez belirtilmektedit.. Bu bağlamda, eğitimin dışsallıklarıyla ilgili çalışmalarda, eğitimin nüfus ve sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili konulara ayrı bir yer ve önem verilmektedir.

Keywords

Abstract

Education is an important social system both today and in the future. A well-educated and trained population is essential for the well-being of individuals and societies. The importance of education for individual development and the population has been strongly affirmed at major United Nations conferences and summits, including the International Conference on Population and Development.

Since the founding of the United Nations, education has been recognized as a fundamental necessity for social development and human development. In the field of population studies, it has long been recognized that education has strong relationships with various demographic behaviors. With the spread of education, it appears to be of central importance in the long term in a demographic transformation in a society from high fertility levels to low fertility levels. In studies on determining the benefits of education, it is often stated that the externalities of education are neglected due to measurement difficulties. In this context, in studies on the externalities of education, issues related to the effects of education on population and health are given a special place and importance.

Keywords