Nörofizyolojik Öğrenme Üzerine İnceleme

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3775-3780
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nörofizyolojik kuram, sinir sistemi ve fizyolojik süreçlerin, davranışları ve zihinsel süreçleri nasıl etkilediği üzerine odaklanan bir kuramdır. Bu kuram, beyin aktivitelerinin davranışsal ve zihinsel süreçlerle nasıl ilişkili olduğunu araştırır. Nörofizyolojik kurama göre, beyin aktiviteleri ve sinirsel etkileşimler, insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını doğrudan etkiler. Nörofizyolojik öğrenme kuramı, öğrenme sürecinin sinir sistemine dayandığını ileri süren bir kuramdır. Bu kurama göre, öğrenme sinir hücreleri arasında bağlantılar kurma ve güçlendirme sürecidir.

Nörofizyolojik öğrenme kuramı, öğrenmenin sinir sistemi üzerindeki etkisini anlamak için çok önemlidir. Bu kuram sayesinde, öğrenme sürecine ilişkin beyindeki değişimler ve sinir ağlarının nasıl şekillendiği daha iyi anlaşılabilir. Bu da eğitim süreçlerinde daha etkili yöntemler geliştirmeye yardımcı olur. Bu kuram, öğrenmenin sinir sistemi üzerindeki etkilerini araştıran ve açıklayan bir kuramdır. Sinir hücreleri ve sinaptik bağlantıların güçlenmesi süreci üzerine odaklanan bu kuram, öğrenme sürecinin temelini oluşturur.

Keywords

Abstract

Neurophysiological theory is a theory that focuses on how the nervous system and physiological processes affect behavior and mental processes. This theory investigates how brain activities are related to behavioral and mental processes. According to neurophysiological theory, brain activities and neural interactions directly affect people's thoughts, emotions, and behaviors. Neurophysiological learning theory is a theory that suggests that the learning process is based on the nervous system. According to this theory, learning is the process of establishing and strengthening connections between nerve cells.

Neurophysiological learning theory is crucial to understanding the impact of learning on the nervous system. Thanks to this theory, the changes in the brain related to the learning process and how neural networks are shaped can be better understood. This helps to develop more effective methods in educational processes. This theory is a theory that investigates and explains the effects of learning on the nervous system. This theory, which focuses on the process of strengthening nerve cells and synaptic connections, forms the basis of the learning process.

Keywords