Denetim, Denetim Kalitesi ve Denetim Ücretleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-12 13:58:05.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 4186-4191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Scopus veri tabanında denetim, denetim kalitesi ve denetim ücretleri üzerine 1954-2022 yılları arasında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizini yapmaktır. Çalışma sonucunda söz konusu alanda 68 yıllık süreç içerisinde 7.057 yayının yapıldığı ve yayınların %84’nün makale türünde olduğu belirlenmiştir. En fazla yayının ise 2019 yılında yapıldığı ortaya konmuştur. Denetim, denetim kalitesi ve denetim ücretleri alanında en fazla yayın yapan ülke ABD (2.479 yayın), en fazla yayın yapan kuruluş UNSW Sydney (107 yayın) ve en fazla yayına yer veren dergi Managerial Auditing Journal (514 yayın) olmuştur. Söz konusu alanda en fazla yayın veren yazar ise 44 yayın ile Raghunandan, K. olmuştur. Son olarak denetim, denetim kalitesi ve denetim ücretleri alanında en fazla atıf alan eserin ise 1981 yılında DeAngelo, L.E. tarafından kaleme alınan “Auditor size and audit quality” adlı çalışma olduğu (2.474 atıf) belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to conduct a bibliometric analysis of auditing, audit quality, and audit fees studies published in the Scopus database between 1954 and 2022. According to the findings of the study, 7,057 publications were published in the field over a time span of 68 years, with articles accounting for 84% of the total. The year with the most publications was determined to be 2019. The country with the most publications in the field of auditing, audit quality, and audit fees was the United States (2,479 publications), the organization with the most publications was UNSW Sydney (107 publications), and the journal with the most publications was the Managerial Auditing Journal (514 publications).  Raghunandan K. was the author with the most publications in this discipline, with 44. Lastly, DeAngelo, L.E.'s 1981 article "Auditor size and audit quality" was the most cited (2,474 citations)  publication in the field of auditing, audit quality, and audit fees.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics