Yunus Emre ve Ahlak

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 00:25:57.0
Language : Türkçe
Konu : Tasavvuf
Number of pages: 4136-4144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunus Emre, 13. yüzyıl Türk şairleri arasında öne çıkan bir isim olarak sadece şiirleriyle değil, aynı zamanda güzel ahlakıyla da bilinir. Eserlerinde insan sevgisi, birlik, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel değerleri işleyen Yunus Emre, güzel ahlakın insanın karakterinin temel taşı olduğuna vurgu yapar. Onun ahlaki düşünce yapısı, insan sevgisiyle iç içe geçer ve güzel ahlakın toplumsal düzeni güçlendireceğini savunur. Yunus Emre'nin öğretileri, günümüzdeki insanlara güzel ahlakın önemini hatırlatma ve toplumsal ilişkilerde hoşgörüyü teşvik etme açısından güncelliğini korumaktadır. Yunus Emre'nin eserleri, insanlığa sevgi ve güzel ahlakla yaklaşma çağrısı yaparak, onun düşünce dünyasını günümüze taşır.

Keywords

Abstract

Yunus Emre, a prominent name among the 13th century Turkish poets, is known not only for his poems but also for his good morals. Yunus Emre, who deals with universal values ​​such as human love, unity, love and tolerance in his works, emphasizes that good morals are the cornerstone of human character. His moral mindset is intertwined with love for humanity and he argues that good morals will strengthen the social order. Yunus Emre's teachings remain current in terms of reminding people today of the importance of good morals and encouraging tolerance in social relations. Yunus Emre's works carry his world of thought to the present day, calling for humanity to approach with love and good morals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics