Öğretmen Adaylarının Excelde Etkinliklerle Yapılan Sunumların Matematik Dersine Yönelik Görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 00:21:41.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 4177-4185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı matematik bölümü 3.sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının Excel kullanılarak yapılan sunumların matematik dersine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Böylece matematik öğretmen adaylarının matematik konularını teknoloji destekli sunumlarla yaptığında eksiklerini görmeleri, görsellerle nasıl destekleyeceklerini bilmesi, matematiği nasıl eğlenceli hale getirebileceğini öğrenmesi, ileride öğretmen olduklarında konuları nasıl anlatabileceği konusunda farkındalık yaratılmak istenmiştir.  Araştırmanın çalışma grubu 2023-2024 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3.sınıfta okumakta olan 77 (64 Kız- 13 Erkek) öğrenciden oluşmuştur. Matematik Öğretiminde İlişkilendirme dersinde araştırmacı tarafından 4 hafta boyunca yapılacaklar hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilerden her dersin sonunda Excel’de etkinliklerle yapılan sunumların matematik dersine etkilerinin ne olduğuna ilişkin görüşlerini yazmaları istenmiştir. Veri toplama araçları, matematik dersine yönelik öğrenci görüşlerinin yer aldığı bilgisayar ortamında hazırlanmış bu belgelerden oluşmuştur. Öğrenci görüşlerine göre gelecekte öğretmen olarak görev yaptıklarında da teknoloji destekli öğretimin öneminin farkına varmışlardır ve kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the detailed, target-oriented views of the Excel presentations of prospective teachers who are studying mathematics in the 3rd grade. Thus, it was intended to temporarily create a way for pre-service mathematics teachers to see their shortcomings when they teach mathematics subjects with technologically supported presentations, to know how to disconnect with visuals, to learn how to make mathematics fun, and later, when they become teachers, how to explain what they know. The study group of the research consisted of 77 students (64 girls - 13 boys) studying in the 3rd grade of Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Primary Mathematics Teaching in the 2023-2024 academic year. The researcher gave information about what to do in the Association in Teaching of Mathematics course for 4 weeks. Students were asked to write records about the mathematical in-depth results of the presentations made with the activities carried out in Excel throughout the semester. Data collection tools consist of computer-prepared documents containing student images aimed at in-depth knowledge of mathematics. According to students' opinions, they stated that they wanted to increase technologically supported teaching in their future activities as teachers and that they wanted to use it.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics