Afganistan'ın siyasi geleceğinin istikrarında komşuların rolü

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 01:09:51.0
Language : English
Konu : International Relations
Number of pages: 103-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyılın ikinci yarısında Afganistan derin bir krizle karşı karşıya kaldı. Komşuların çıkarlarını koruma zorunluluğu ile Afgan ulusal birliği kisvesi altında etnik grupların yersiz uzlaşmasının dengelenmesi, istikrarsızlığa katkıda bulunan önemli bir faktör olarak ortaya çıktı.

Yasal ve siyasi dinamiklerin bir ülkenin kalkınması üzerinde uyguladığı etkiyi kabul etmek çok önemlidir. Açıkça görülüyor ki, komşu ülkeler mevcut koşullardan faydalanarak Afganistan'ın istikrarsızlığında bir güvenlik görüntüsü buldular. Birincil araştırma, komşuların Afganistan'ın gelecekteki siyasi istikrarını şekillendirmede oynayacağı role odaklanıyor.

Bu araştırma, komşu ulusların ülkemizin kaderi üzerindeki etkisini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu iddiayı doğrulamak için çalışma, kütüphane kaynaklarını ve güvenilir akademik kaynakları kullanan analitik-tanımlayıcı bir metodolojiyi benimsemiştir.

Bulgular, herhangi bir ülkenin komşularının o ülkenin istikrarı ve istikrarsızlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Afganistan'da komşularının da yardımıyla siyasi istikrarın sağlanması, tüm paydaşların çıkarlarını koruyabilecek sağlam bir iç sistemin kurulması sözünü veriyor.

Keywords

Abstract

In the latter half of the 14th century, Afghanistan faced a profound crisis. Balancing the imperative to safeguard neighbors' interests and the unwarranted compromise of ethnic groups in the guise of Afghan national unity emerged as a pivotal factor contributing to its instability.

It is crucial to acknowledge the influence that legal and political dynamics exert on the course of a nation's development. Evidently, neighboring countries have capitalized on the prevailing conditions, finding a semblance of security in Afghanistan's instability. The primary inquiry centers on the role neighbors will play in shaping Afghanistan's future political stability.

This research aims to elucidate the impact that neighboring nations may have on the destiny of our country. To substantiate this claim, the study adopts an analytical-descriptive methodology employing library resources and reliable academic sources.

The findings unequivocally demonstrate that the neighbors of any country wield a considerable influence on its stability and instability. The achievement of political stability in Afghanistan, facilitated by its neighbors, holds the promise of establishing a robust internal system that can safeguard the interests of all stakeholders.

Keywords