Depremde Göçük Altından Çıkarılan Bireylerde Travma Düzeylerine Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkisi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:39:01.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 172-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, depremde göçük altından çıkarılan bireylerde travma üzerine bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkinliğini belirlemektir. Araştırma deseni deneysel araştırmadır. Çalışma, kontrol grubu ve deney grubu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri ön test ve son test kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları 2023 yılında Pazarcık Depreminde enkazdan kurtarılan bireyler içerisinden seçilmiştir. Güç analizi sonucunda araştırma örneklemi için 24 kişi yeterli görülmüştür. Deney grubu 12 kişi ve kontrol grubu 12 kişi olmak üzere toplam 24 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik Sosyo-Demografik Form, travma durumunu ölçmek için “Deprem Sonrası Travma Ölçeği”  (DSTÖ) kullanılmıştır. Test sonuçlarından elde edilen verilere göre deney grubundaki katılımcılara 2 seans anemnez ve 10 seans terapi olmak üzere toplam 12 seans BDT uygulanmıştır. BDT uygulanan katılımcılara son test olarak yeniden DSTÖ uygulanmıştır.  BDT uygulanan (Deney Grubu) katılımcıların Deprem Sonrası Travma son test puanları (43,00) ile ön test puanları (82,17) arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,05) bu farkın Deprem Sonrası Travma ön test lehine olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study is to determine the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) on trauma in individuals rescued from the rubble during an earthquake. The research design is experimental research. The study was carried out with a control group and an experimental group. Research data was obtained using pre-test and post-test. Participants of the study were selected from among individuals rescued from the rubble during the Pazarcık Earthquake in 2023. As a result of the power analysis, 24 people were deemed sufficient for the research sample. A total of 24 people, 12 people in the experimental group and 12 people in the control group, constituted the sample of the study. In the study, the Socio-Demographic Form was used to determine the demographic characteristics of the participants and the "Post-Earthquake Trauma Scale" (DSTÖ) was used to measure trauma status. According to the data obtained from the test results, a total of 12 sessions of CBT were applied to the participants in the experimental group, including 2 sessions of anamnesis and 10 sessions of therapy. CBT was applied to the participants again as a posttest. It was determined that there was a significant difference (p<0.05) between the Post-Earthquake Trauma post-test scores (43.00) and pre-test scores (82.17) of the participants to whom CBT was applied (Experimental Group), and this difference was in favor of the Post-Earthquake Trauma pre-test.

Keywords